www.wnoz.ath.bielsko.pl

Autorzy wystąpień oraz posterów prezentowanych podczas I Konferencji Ratownictwa Medycznego mają możliwość opublikowania pełnych wersji prac w czasopiśmie „Sztuka Leczenia” redagowanym w Collegium Medicum UJ w Krakowie. Wszystkie informacje konieczne do zgłoszenia publikacji znajdują się na stronie internetowej czasopisma. http://www.sztukaleczenia.pl/

Zachęcamy do zgłaszania prac. 

Uprzejmie informujemy, iż nie posiadamy już wolnych pokoi: 

  • 3-osobowych w wyższym standardzie;
  • 2-osobowych w niższym standardzie.

Prof. dr hab.med. Janusz Andres Prezes Polskiej Rady Resuscytacji objął funkcję prowadzącego Sesję dotyczącą Najnowszych Wytycznych Postępowania ratunkowego. Najnowsze wytyczne z pierwszej ręki.

Sesja dotycząca pacjenta urazowego odbędzie się pod przewodnictwem osoby której nikomu przedstawiać nie trzeba Pan Profesor WALDEMAR MACHAŁA potwierdził swój czynny udział w naszej konferencji !!!!! http://machala.info/#