www.wnoz.ath.bielsko.pl

PLAKAT OLIMPIADA 2018

Grasz o staż 2018
Śląski europoseł Marek Plura ogłasza trzecią edycję konkursu „Grasz o Staż”. Główną nagrodą jest miesięczny, płatny staż w brukselskim biurze poselskim w Parlamencie Europejskim. W konkursie mogą brać udział studenci z województwa śląskiego.
Trójka zwycięzców zostanie wyłoniona podczas finałowego etapu w lutym 2018, który odbędzie się w Katowicach. Nagrodzeni otrzymają stypendium w wysokości 1000 euro na zakwaterowanie i podróż. Podczas stażu laureaci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak działa Parlament Europejski, biuro poselskie, uczestniczyć w spotkaniach grup parlamentarnych i politycznych, licznych konferencjach i seminariach.
Eurodeputowany serdecznie zachęca do zgłaszania się do konkursu studentów z niepełnosprawnościami. Poselskie biuro w Brukseli jest w pełni dostępne. Miał okazję przekonać się o tym ubiegłoroczny laureat Andrey Tikhonov, który jest osobą niewidomą. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, aby znaleźć się w Brukseli.
To jest unikalna możliwość, aby poznać, jak działa Parlament, jak to wygląda od środka, ,, od kuchni”. Ponadto Parlament Europejski do świetne miejsce, aby spróbować swoich sił w międzynarodowym środowisku i przesiąknąć trochę europejskim klimatem.
Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres marek.plura@ep.europa.eu do 16 lutego 2018 roku.

Regulamin Grasz o staż 2018

W dniu 16 stycznia w holu budynku L Akademii Techniczno-Humanistycznej został zainstalowany Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (Automated External Defibrillator). Inicjatywą władz uczelni oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu kampus bielskiej ATH dołączył do nielicznych jak do tej pory miejsc Bielska-Białej, które zostały wyposażone w defibrylator. AED dostępne będzie dla wszystkich pracowników, studentów oraz osób mieszkających w pobliżu kampusu w godzinach pracy uczelni.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z wykorzystaniem AED jest najważniejszym elementem prawidłowej terapii nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Główną determinantą postępowania ratunkowego jest czas, a szybkie wykorzystanie AED istotnie poprawia przeżywalność NZK.

Wraz z zakupem defibrylatora pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania AED oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kursy poprowadzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zdrowiu będący certyfikowanymi przez Europejską Radę Resuscytacji instruktorami BLS AED.

dr Tomasz Ilczak

W dniu 27 lutego 2018r. o godz. 8.30 w Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa. Olimpiada składa się z III etapów.

I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60 pytań testowych z zakresu:

 • Podstaw Pielęgniarstwa
 • Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego
 • Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 • Anestezjologii i Pielęgniarstwa w zagrożeniu życia
 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zadaniem uczestników w II etapie jest pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku.

Organizatorem III etapu IX Olimpiady jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Etap ten polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat: Pacjent pediatryczny/ geriatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej.

Laureaci III-go etapu Olimpiady zostaną nagrodzeni zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym WNoZ ATH dotyczącym Olimpiady.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny Olimpiady
Pielęgniarskiej

WNoZ ATH w Bielsku-Białej

Godziny pracy Dziekanatu:

22.12.2017r. (piątek)  czynny w godzinach od 8.00 do 11.00.

27.12.2017r. (środa)  nieczynny

28.12.2017r. (czwartek)  czynny w godzinach od 9.00 do 14.00.

29.12.2017r. (piątek)  nieczynny

02.01.2018r. (wtorek)  nieczynny

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2017 i 2018, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

 • życie ludzkie jako wartość
 • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata;
 • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci
 • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie
 • ekologia prokreacji
 • godne umieranie

Czytaj więcej: konkurs

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na III Międzynarodową konferencję „Współczesny wymiar Pielęgniarstwa” która odbędzie się 4-5 kwietnia 2019. W

ięcej szczegółów już wkrótce.

 

Konferencja „Współczesny wymiar Pielęgniarstwa” plakat 2019

Dnia 14 listopada 2017 roku odbyła się wizyta studyjna młodzieży wraz z koordynatorami na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zaproszona młodzież to laureaci etapu powiatowego VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Tegoroczna edycja Olimpiady poświęcona jest tematowi „Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym”. Zaproszonych gości powitał Starosta Bielski Andrzej Płonka wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. ATH dr hab. n. med. Rafałem Bobińskim. W wizycie wzięła również udział Pani Katarzyna Adamiec Członek Zarządu Powiatu oraz Pani Lucyna Majewska Naczelnik Wydziału Zdrowia. Akademia Techniczno-Humanistyczna, jako jeden ze współorganizatorów Olimpiady zorganizował młodzieży oraz jej opiekunom możliwość zwiedzania kampusu akademickiego oraz wiele innych ciekawych propozycji, które miały na celu edukację zdrowotną, promocję zdrowia, jak również dały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni. Młodzież zwiedzała sale umiejętności pielęgniarskich oraz brała czynny udział w pokazach Ratownictwa Medycznego. Miała możliwość zwiedzania biblioteki oraz czytelni. Wszyscy zaproszeni Goście wzięli udział w wykładzie zaprezentowanym przez mgr Bożenę Krawczyk ,,Jutro dzisiejszych tatuaży”. Nad przebiegiem wizyty czuwała mgr inż. Dorota Smolik Kierownik Dziekanatu oraz mgr Agnieszka Foltyn nauczyciel akademicki WNoZ, Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Bielsku-Białej, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Wizyta łączyła różnorodne formy edukacyjne w zakresie promocji zdrowia. Kolejnym etapem dla młodzieży będzie udział w zmaganiach podnoszących wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego podczas Etapu Regionalnego Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu został powołany na eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Bobiński kieruje Katedrą Biochemii i Biologii Molekularnej, gdzie wraz zespołem prowadzi badania nad matczyno-łożyskowo-płodowym metabolizmem kwasów tłuszczowych, zastosowaniem owodni i komórek macierzystych w leczeniu ran oparzeniowych oraz zagadnieniami metabolomiki.

Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu informuje, że ZAPISY DO PROMOTORÓW:

– dla studentów III roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się 08.11.2017 r. od godziny 7.00.

– dla studentów III roku Ratownictwa Medycznego studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się 09.11.2017. od godziny 7.00.

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych II stopnia odbędą się 23.11.2017 r. od godziny 8.00.

– dla studentów III roku Ratownictwa Medycznego studiów niestacjonarnych I stopnia odbędą się 18.11.2017 r. od godziny 7.00

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych „Pomostowych” I stopnia odbędą się 18.11.2017 r. od godziny 7.00

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych II stopnia odbędą się 25.11.2017 r. od godziny 8.00

 

Zapisać należy się OSOBIŚCIE, nie będą respektowane żadne tworzone przez studentów listy i upoważnienia. 

 

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w czwartek 26 pażdziernika 2017r. (czwartek) do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku.

Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Po przebadaniu charakterystyka krwi trafia do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego.

Prosimy o

 • Wypicie 1,5 litra płynu,
 • Zjedzenie lekkiego posiłku,
 • Zabranie dowodu tożsamości.

Należy być zdrowym, wypoczętym i koniecznie przynieść ze sobą napój   (woda mineralna, sok, herbata).

Serdecznie zapraszamy

mgr Bożena Krawczyk
Opiekun Koła Naukowego „Defibrylator”

PROTOKÓŁ z posiedzenia  Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniu 11-10-2017r.

W dniu 03.10.2017r. Wydziałowa Komisja Wyborcza działając zgodnie ze Statutem ATH z dn. 21 lutego 2017r. §56, §57, §58 i §60 przeprowadziła wybory Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk 
o Zdrowiu na lata 2017-2020. 

Ze względu na przyznanie rocznego urlopu bezpłatnego dr n. o zdr. Agnieszce Turbiarz, WKE w dniu 21.09.2017r. na wniosek Dziekana odwołała w/w z dotychczasowego stanowiska Prodziekana ds. Studenckich.

W postępowaniu wyborczym Wydziałowe Kolegium Elektorów na posiedzeniu w dniu 21.09.2017r. przyjęło kandydaturę dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich zgłoszoną przez Dziekana. WKE nie zgłosiło swojego kandydata.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru, co potwierdził w oświadczeniu złożonym do Wydziałowego Kolegium Elektorów. 

W dniu 03.10.2017r. WKW zgodnie z harmonogramem zorganizowała zebranie wyborcze WKE, na którym Elektorzy dokonali wyboru Prodziekana ds. Studenckich na lata 2017-2020 w osobie dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka.

Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązuje się podać do wiadomości społeczności akademickiej powyższą informację.

Szanowni Państwo

Rusza druga już edycja konkursu o Nagrodę Królwoej Sylwii. Zachęcamy do wzięcia udziału. szczegółowe informacje uzyskają Państwo w załącznikach.

Jednoześnie  informujemy, iż w dniu 18 października (środa) o godz. 11.45 w sali 428 odbędzie się spotkanie przedstawiciela 2 edycji konkursu o Nagrodę Królowej Sylwii ze studentami 2 i 3 roku pielęgniarstwa studia pierwszego stopnia stacjonarne. 

Natomiast spotkanie ze studentami 1 i 2 roku pielęgniarstwa studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się również w dniu 18 października (środa) o godz. 14.30 w sali  L 131

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. 

 

 

1  konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2017

2 konkursu Nagrodę Pielęgniarską Królowej 2017 cd

W dniach 20-21.09.2017 na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyły się Dni Otwarte, w  których udział wzięli uczniowie II Liceum im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej oraz LO im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Spotkanie rozpoczęło się wykładem w Audytorium Maximum, a następnie licealiści zapoznali się ze specyfiką naszego Wydziału. Z wielkim zainteresowaniem zwiedzili bibliotekę, oglądali laboratorium biochemiczne, sale pielęgniarstwa oraz ratownicze, gdzie mieli również możliwość zweryfikować swoją wiedzę w praktyce.    ​