www.wnoz.ath.bielsko.pl

Zapraszam wszystkich studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia do udziału w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym realizowanego przez Wydział Projektu „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. Omawiane będą m.in. warunki uzyskania dodatkowego stypendium motywacyjnego.

 Spotkanie odbędzie się 1 października 2018r. w sali L 420 o godz. 11:15

Wydział Nauk o Zdrowiu w październiku rozpocznie realizację projektu „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”, który został zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

Projekt został złożony w konkursie nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Projekt przewiduje 2 programy rozwojowe:
– program rozwoju podnoszący jakość kształcenia, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo,
– program rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo, przyczyniającego się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych.

W ramach programu rozwoju studenta opracowany zostanie 2 letni program stypendialny (800,00 zł brutto miesięcznie dla studenta) przewidujący również wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna praktyki w placówce medycznej. Finansowane będą zajęcia dodatkowe wykłady oraz płatne praktyki.

W ramach programu rozwoju absolwenta obejmuje wsparcie w znalezieniu zatrudnienia, realizację cyklu medycznych szkoleń z zakresu epidemiologii, demografii i komunikacji z pacjentem. Przewiduje się również wypłatę stypendium dla absolwentów przez okres 2 lat.

 

Projektem będzie objętych 75% najlepszych studentów Pielęgniarstwa na danym roku.

Rekrutacja trwa do 28 września 2018r.

 

 

Reprezentacja Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej zajęła I miejsce, zdobywając mistrzostwo Polski w IX Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Tegoroczna edycja zawodów odbyła się w Krakowie, a jej organizatorem był Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Podczas zawodów studenci musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie medycznych czynności ratunkowych. Scenariusze medyczne były bardzo rozbudowane i dotyczyły wielu aspektów ratownictwa medycznego. Drużyny miały do wykonania w sumie po osiem zadań.

Zadanie „Pawełek” dotyczyło prawidłowego postępowania z 3 letnim dzieckiem zatrutym związkami ochrony roślin. Po jego wykonaniu studenci udzielali pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia, dodatkowym elementem, który podlegał ocenie było szybkie użycie najnowszego defibrylatora AED. Rana postrzałowa brzucha u 12 – letniego dziecka, nieprzytomny pacjent z raną kłuta pośladka, nożownik z atakiem astmy oskrzelowej, zatrzymanie krążenie u pacjenta urazowego transportowanego do centrum urazowego to kolejne wyzwania, którym musieli podołać uczestnicy zawodów. Wieloaspektowy był też pacjent z ostrym zespołem wieńcowym w wyniku zażycia narkotyków, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Nasi studenci bardzo dobrze poradzili sobie z wszystkimi zadaniami zdobywając 303 pkt w klasyfikacji generalnej.

Bielska Akademia Techniczno – Humanistyczna po raz 3 w historii uzyskała tytuł Mistrza Polski. Wysoka pozycja zajmowana podczas zawodów świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu studentów ratownictwa do przyszłej pracy w zawodzie. Sukces ten jest wynikiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich, którzy są czynnymi ratownikami medycznymi oraz laureatami wielu mistrzostw w ratownictwie medycznym. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzielą się podczas zajęć dydaktycznych oraz praktycznych z studentami.

W zawodach brało udział 25 zespołów z całej Polski. W skład zespołu Wydziału Nauk o Zdrowiu wchodzili studenci III roku kierunku Ratownictwo Medyczne: Piotr Polański, Damian Krysiak oraz Wojciech Bury. Opiekunem zespołu był mgr Piotr Białoń.

Dzięki zdobyciu mistrzostw Polski przez studentów WNoZ, przyszłoroczna jubileuszowa dziesiąta edycja zawodów zostanie zorganizowana w Bielsku – Białej.

 

 

 

Informujemy studentów kierunku Pielęgniarstwo studia licencjackie stacjonarne:

Egzamin Dyplomowy Teoretyczny odbędzie się w dniu 05.06.2018r. w sali L128 o godzinie 9:00

Losowanie terminu Egzaminu Dyplomowego Praktycznego OSCE odbędzie się w dniu 05.06.2018r. w sali L420 o godzinie 11:30

Egzamin Dyplomowy Praktyczny OSCE odbędzie się w dniach 11,12,13 czerwca 2018r. od godz. 7:00

W dniu 08.05.2018 r. odbył się trzeci, finałowy etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W finale brali udział studenci z 11 uczelni, którzy uzyskali największą liczbę punktów w dwóch pierwszych etapach kwalifikacji. Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu, Anna Tworzydło zdobyła II miejsce, przedstawiając prezentację nt. „Pacjent pediatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej

Studium Języków Obcych ATH ustalił terminy egzaminu centralnego z języka angielskiego na poziomie B1/B2 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.

 

Szczegółowy terminarz: plik do pobrania

Uprzejmie informujemy, iż uległy zmianie godziny pracy Dziekanatu WNoZ:

30.04.2018r. (poniedziałek) – NIECZYNNE

02.05.2018r. (środa) – NIECZYNNE

04.04.2018r. (piątek) – 09:00 – 14:00

05.04.2018r. (sobota) – 09:00 – 14:00

11.04.2018 roku w Raciborzu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Śląska w pływaniu.
W zawodach wzięły udział studentki pierwszego roku pielęgniarstwa WNoZ ATH, Karolina Brzuska i Agnieszka Macura. Reprezentantki Wydziału Nauk o Zdrowiu ścigały się na dystansie 50 metrów w stylu dowolnym i grzbietowym zajmując w licznej grupie uczestników bardzo wysokie 5 i 7 miejsce.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w zawodach startowali również reprezentanci uczelni sportowych jak np. AWF Katowice. Wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu sportowym studentek pielęgniarstwa.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) w dniu 29 marca 2018r. od godz. 12.00.

Ponadto informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 (piątek) Dziekanat WNoZ będzie czynny w godzinach 9:00 do 10:30.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Kierunek Ratownictwo Medyczne otrzymał akredytację na okres 6 lat. Stanowisko Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało przygotowane w oparciu o szczegółową analizę kryteriów związanych z prowadzeniem kształcenia na kierunku. Wszystkie kryteria związane z organizacją toku kształcenia, merytorycznym przygotowaniem nauczycieli akademickich oraz realizowanym programem studiów otrzymały bardzo wysoką ocenę.

Kolejna Akredytacja kierunku przewidywana jest na rok akademicki 2023/2024

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu zatwierdziła terminarz Egzaminów Dyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

Szczegóły zostały zamieszczone w zakładce „Prace dyplomowe”

PLAKAT OLIMPIADA 2018

Grasz o staż 2018
Śląski europoseł Marek Plura ogłasza trzecią edycję konkursu „Grasz o Staż”. Główną nagrodą jest miesięczny, płatny staż w brukselskim biurze poselskim w Parlamencie Europejskim. W konkursie mogą brać udział studenci z województwa śląskiego.
Trójka zwycięzców zostanie wyłoniona podczas finałowego etapu w lutym 2018, który odbędzie się w Katowicach. Nagrodzeni otrzymają stypendium w wysokości 1000 euro na zakwaterowanie i podróż. Podczas stażu laureaci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak działa Parlament Europejski, biuro poselskie, uczestniczyć w spotkaniach grup parlamentarnych i politycznych, licznych konferencjach i seminariach.
Eurodeputowany serdecznie zachęca do zgłaszania się do konkursu studentów z niepełnosprawnościami. Poselskie biuro w Brukseli jest w pełni dostępne. Miał okazję przekonać się o tym ubiegłoroczny laureat Andrey Tikhonov, który jest osobą niewidomą. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, aby znaleźć się w Brukseli.
To jest unikalna możliwość, aby poznać, jak działa Parlament, jak to wygląda od środka, ,, od kuchni”. Ponadto Parlament Europejski do świetne miejsce, aby spróbować swoich sił w międzynarodowym środowisku i przesiąknąć trochę europejskim klimatem.
Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres marek.plura@ep.europa.eu do 16 lutego 2018 roku.

Regulamin Grasz o staż 2018

W dniu 16 stycznia w holu budynku L Akademii Techniczno-Humanistycznej został zainstalowany Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (Automated External Defibrillator). Inicjatywą władz uczelni oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu kampus bielskiej ATH dołączył do nielicznych jak do tej pory miejsc Bielska-Białej, które zostały wyposażone w defibrylator. AED dostępne będzie dla wszystkich pracowników, studentów oraz osób mieszkających w pobliżu kampusu w godzinach pracy uczelni.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z wykorzystaniem AED jest najważniejszym elementem prawidłowej terapii nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Główną determinantą postępowania ratunkowego jest czas, a szybkie wykorzystanie AED istotnie poprawia przeżywalność NZK.

Wraz z zakupem defibrylatora pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania AED oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kursy poprowadzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zdrowiu będący certyfikowanymi przez Europejską Radę Resuscytacji instruktorami BLS AED.

dr Tomasz Ilczak