www.wnoz.ath.bielsko.pl

Pragniemy poinformować, iż Pan Prof. ATH dr hab. n. med. Dariusz Maciejewski na podstawie 
art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o konsultantach w ochronie zdrowia 
(Dz. U. z 2015r. Poz. 126 i z 2016r. Poz. 960) z dniem 23 stycznia 2017r. został powołany do pełnienia funkcji Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Intensywnej Terapii na okres 5 lat.”

 

                                           fot. Andrzej Szarski

 W dniu 7 marca 2017r. o godz. 8.30 w Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa.

Olimpiada składa się z III etapów:

I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60-u pytań testowych z zakresu:

 • Podstaw Pielęgniarstwa   
 • Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego      
 • Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego               
 • Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego         
 • Anestezjologii i Pielęgniarstwa w zagrożeniu życia  
 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                                                                                                              

II etap to jest pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku.

III etap Olimpiady polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat: Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu.

Laureaci III-go etapu Olimpiady zostaną nagrodzeni zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym WNoZ ATH dotyczącym Olimpiady.

Szczegóły dotyczące przebiegu olimpiady zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału: www.wnoz@ath.bielsko.pl

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                 Komitet Organizacyjny Olimpiady
                                                                                                           Pielęgniarskiej

                                                                                                    WNoZ ATH w Bielsku-Białej

 

 

 

PLAKAT OLIMPIADA 

5 stycznia 2017 roku w siedzibie NOSPR w Katowicach odbyła się jubileuszowa XXV Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Laurami nagradzane są nieprzeciętne osoby, firmy i instytucje, których działalność w sposób szczególny włącza się w proces podnoszenia standardów gospodarczych i kulturowych kraju. Wśród tegorocznych Laureatów znalazły się między innymi związane z Akademią Techniczno-Humanistyczną: prof. dr hab. n. med. Halina Woś z Wydziału Nauk o Zdrowiu – wyróżniona Złotym Laurem „Nauka i innowacyjność”

Idea nagradzania wybitnych ludzi za ich publiczną działalność gospodarczą i społeczną powstała w 1992 roku wśród działaczy samorządu gospodarczego skupionych w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Inicjatorzy Laurów podkreślają, że nagradzane są osoby cieszące się największym autorytetem w danej dziedzinie. Grono Laureatów tworzą: przedsiębiorcy, przedstawiciele kadr zarządzających, politycy, dyplomaci, ludzie nauki i kultury. 

Ambasada Francji oraz Instytut Francuski w Polsce rozpoczęły przyjmowanie kandydatur w ramach programu stypendiów rządu francuskiego na rok akademicki 2017/2018. Szczegóły w załącznikach.

 

Europoseł Jadwiga Wiśniewska zaprasza studentów z województwa śląskiego do udziału w konkursie, którego nagrodą jest miesięczny, płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy studentów Pielęgniarstwa na spotkanie informacyjne z koordynatorem konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (informacja o konkursie kilka wpisów niżej) 

Spotkanie odbędzie się w  dniu 02.12.2016 r. o godzinie 9.00 z Sali A304. 

 

Jeżeli jesteś ambitny, zaangażowany, empatyczny i nie brak Ci szeroko rozumianej chęci pomagania innym, mamy dla Ciebie propozycję.

Fundacja DRACHMA z Bielska-Białej za pośrednictwem Koła Naukowego „Defibrylator” poszukuje osób, z którymi możliwe jest nawiązanie współpracy w następujących płaszczyznach:


1. Pomoc przy organizacji wydarzeń kulturalnych;

2. Prowadzenie warsztatów dla podopiecznych Fundacji (w różnych grupach wiekowych)

3. Spotkania z osobami z niepełnosprawnościami – zajęcia rehabilitacyjne, wyjścia, prowadzenie zajęć relaksacyjnych, wykładów, warsztatów;

4. Spotkania z seniorami;

5. „Dykteryjka” – udział w projekcie, w którym wolontariusze udają się do zaprzyjaźnionych ośrodków pomocowych, gdzie czytają dzieciom książki i przeprowadzają dyskusje dotyczące wartości płynących z ich treści;

6. Pomoc młodym podopiecznym w nauce;

7. Dla osób z odpowiednim przygotowaniem – udział w zabezpieczeniu medycznym lub przedmedycznym imprez, organizowanych przez Fundację, prowadzenie zajęć z zakresu pierwszej pomocy.

8. Inne formy zaproponowane przez samych wolontariuszy.Poszukujemy osób z różnych dziedzin, z różnymi pasjami, którzy chętnie podzielą się swoimi zainteresowaniami z innymi.

drachma8zdjecie-drachma1

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt za pośrednictwem KN Defibrylator pod adresem mailowym: defibrylator.ath@gmail.com

W odpowiedzi otrzymają Państwo zaproszenie na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się na terenie Akademii Techniczno-Humanistycznej.


ZAPRASZAMY

 

            Opiekun KN “Defibrylator”

Bożena Krawczyk

 

akcja-krwiodastwa

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w środę 16 listopada 2016 roku do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku. Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego.

Po przebadaniu charakterystyka krwi trafia do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego.
Należy: być zdrowym i wypoczętym, zjeść lekki posiłek, wypić 1,5 litra płynów, przynieść ze sobą dowód osobisty.


Serdecznie zapraszamy!


 

mgr Bożena Krawczyk
Opiekun Koła Naukowego „Defibrylator”

 

„W dniu 05 listopada 2016r. na wniosek Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych przyznała „HONOROWE ODZNACZENIE SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK
i POŁOŻNYCH” prof. ATH dr hab. n. med. Monice  Mikulskiej.
 
Pani Profesor dr hab. n. med. Monika Mikulska jako Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu stale pracowała na rzecz rozwoju Kierunku pielęgniarstwo.
Swoim zaangażowaniem, uporem, determinacją doprowadziła do utworzenia II stopnia studiów na tym Kierunku.
To dzięki działaniom Pani Profesor młode adeptki mają możliwość kształcić się w Bielsku-Białej w dziedzinie pielęgniarstwa na poziomie I i II stopnia jak również pracujące pielęgniarki mają możliwość uzupełnić wykształcenie o studia magisterskie w Naszym mieście.
Pani Profesor dr hab. n. med. Monika Mikulska w bardzo dużym stopniu przyczyniła się do rozwoju pielęgniarstwa na Podbeskidziu.”
 
Źródło.: BOIPiP
25-lat-pielegniarek-5-11-2016-nr-79 25-lat-pielegniarek-5-11-2016-nr-113

Szanowni Państwo

W załącznikach są zawarte szczegółowe informacje na temat rywalizacji o Nagrode Pielęgniarską Królowej Sylwii. Bardzo prosimy o zapoznanie się z załącznikami:

 

 

Szanowni Państwo,
 
Informujemy, iż termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów uległ zmianie  do  dnia 31.10.2016 roku.
 
Dziekanat WNoZ
33 8 279 408

wykaz praktyk zawodowych pielegniarstwo studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do studentów, a dotyczących funkcjonowania Wydziałowego Sytemu Zapewnia Jakości Kształcenia. Spotkania zostaną poprowadzone przez przedstawicieli Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem spotkań:

 1. Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia:

  I rok –  07.12.2016 r. godz. 11:00, sala 120 L- osoba prowadząca mgr Małgorzata Fraś

  II rok – 28.11.2016r. godz. 11:00, sala 132 L – osoba prowadząca mgr Bogusława Ryś

  III rok – 8.11.2016 r. godz. 11:45, sala 420 L – osoba prowadząca dr Monika Kadłubowska

   

 2. Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia („pomostowe”):

  I rok – 11.12. 2016r godz. 11.45 sala 148 L – osoba prowadząca dr Ewelina Bąk

   

 3. Pielęgniarstwo studia stacjonarne II stopnia:

  I rok – 04.11.2016 r. godz. 12.30. sala138L – osoba prowadząca dr Monika Kadłubowska

  II rok – semestr letni* – osoba prowadząca dr Ewelina Bąk

   

 4. Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia:

  I rok – 22.10.2016r. godz. 11:45 sala 136A L – osoba prowadząca dr Celina Pająk

   

 5. Ratownictwo medyczne studia stacjonarne I stopnia

  I rok – 7.11.2016 r. godz. 15:45, sala 428 L – osoba prowadząca mgr Beata Kudłacik

II rok – 25.11.2016r. godz. 15:45, sala 428 L – osoba prowadzący mgr Michał Ćwiertnia

III rok – 2.12.2016 r. godz. 11:45, sala 428 L – osoba prowadzący mgr Wojciech Biela

 

 1. Ratownictwo medyczne studia niestacjonarne I stopnia         

  I rok – 4.12.2016r. godz. 12:45, sala 428 L- osoba prowadzący mgr Piotr Białoń

  II rok – 30.10.2016r. godz. 11:45, sala 146 L- osoba prowadzący mgr Wojciech Biela

  III rok – 30.10.2016r. godz. 15:45,  sala 420 A – osoba prowadzący mgr Arkadiusz Stasicki

   

*szczegółowe terminy spotkań zostaną podane w semestrze letnim

 

Z poważaniem

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia  WNoZ

mgr Bogusława Ryś

grupy laboratoryjne RM I rok STUDIA STACJONARNE (4 grupy)