www.wnoz.ath.bielsko.pl

 

Laboratorium Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium będzie dokonywało oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych i dzieci na symulatorach w zakresie ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych.

Wybrane badania realizowane w laboratorium to:

  • ocena jakości kompresji klatki piersiowej (głębokość kompresji, częstość kompresji, stopień relaksacji klatki piersiowej, stosunek trwania faz ucisków do faz relaksacji, miejsce kompresji, przerwy w kompresji, stosunek liczby kompresji do liczby wentylacji).
  • ocena jakości wentylacji technikami bezprzyrządowymi oraz za pomocą worka samorozprężalnego (objętość wykonywanych wdechów, procent wdechów wykonanych z wdmuchnięciem powietrza do żołądka).
  • ocena postępowania z zakresu udrażniania dróg oddechowych (bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, rurka ustno-gardłowa).

Laboratorium Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie pierwszą akredytowaną tego typu jednostką. Dzięki porozumieniu ILAC MRA, którego sygnatariuszem jest Polskie Centrum Akredytacji udzielające akredytacji dla Laboratorium Ratownictwa Medycznego wyniki badań laboratorium będą automatycznie uznawalne i niepodważalne przez wszystkie państwa na świecie, będące sygnatariuszami ILAC MRA (ponad 120 krajów w tym wszystkie kraje Grupy G7 i G20).

W dni 23.11 przed budynkiem L Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyły się zajęcia pod tytułem Hipotermia.
Studenci pierwszego roku Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu podczas zajęć z pierwszej pomocy mogli zobaczyć dzięki kamerze termowizyjnej w jaki sposób ciało człowieka traci ciepło. Na pierwszych  2 zdjęciach widać studenta który w żaden sposób nie jest zabezpieczony termicznie i w jaki sposób traci ciepło.
Za  zadanie studentów było  zabezpieczyć pozorowanego  pacjenta w znany im sposób. Do wykorzystania były dostępne: Folie NRC,Folia Bąbelkowa oraz koc bawełniany.
Z dostępnych środków na zajęciach z hipotermii  ,najlepszym zabezpieczeniem okazał się koc bawełniany który bardzo dobrze izolował pozoranta przed utratą ciepła co widać na zdjęciu gdzie znajdują się dwaj studenci w pozycji leżącej, drugi  z nich  jest zabezpieczony folia NRC oraz folia bąbelkową. Jak widać w miejscu styku folii NRC z ciałem pozoranta zostaje odprowadzane ciepło.
Zajęcia prowadzili : Michał Szlagor, Dawid Olejak, Dariusz Orłowski

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, dzień 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.

W związku z powyższym dzień ten jest wolny od zajęć dydaktycznych.

 

Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu informuje, że ZAPISY DO PROMOTORÓW:

– dla studentów III roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się 08.11.2018r. od godziny 7.00.

– dla studentów III roku Ratownictwa Medycznego studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się 09.11.2018. od godziny 7.00.

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych II stopnia odbędą się 20.11.2018 r. od godziny 7.00.

– dla studentów III roku Ratownictwa Medycznego studiów niestacjonarnych I stopnia odbędą się 17.11.2018 r. od godziny 7.00

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych „Pomostowych” I stopnia odbędą się 17.11.2018r. od godziny 7.00

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych II stopnia odbędą się 24.11.2018 r. od godziny 8.00

 

Zapisać należy się OSOBIŚCIE, nie będą respektowane żadne tworzone przez studentów listy i upoważnienia.  Pierwszeństwo w zapisach mają osoby będące członkami Koła Naukowego Defibrylator (zgodnie z listą przekazaną przez opiekuna Koła do Dziekanatu).

wykaz promotorów 2018:2019

Serdecznie zapraszam członków oraz osoby chętne do wstąpienia w szeregi Koła Naukowego, na spotkanie „Defibrylatora”, które odbędzie się 6 listopada o godz. 15.00 w Sali L 241.

Opiekun Koła

mgr Bożena Krawczyk

Zapraszam wszystkich studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia do udziału w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym realizowanego przez Wydział Projektu „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. Omawiane będą m.in. warunki uzyskania dodatkowego stypendium motywacyjnego.

 Spotkanie odbędzie się 1 października 2018r. w sali L 420 o godz. 11:15

Wydział Nauk o Zdrowiu w październiku rozpocznie realizację projektu „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”, który został zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

Projekt został złożony w konkursie nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Projekt przewiduje 2 programy rozwojowe:
– program rozwoju podnoszący jakość kształcenia, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo,
– program rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo, przyczyniającego się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych.

W ramach programu rozwoju studenta opracowany zostanie 2 letni program stypendialny (800,00 zł brutto miesięcznie dla studenta) przewidujący również wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna praktyki w placówce medycznej. Finansowane będą zajęcia dodatkowe wykłady oraz płatne praktyki.

W ramach programu rozwoju absolwenta obejmuje wsparcie w znalezieniu zatrudnienia, realizację cyklu medycznych szkoleń z zakresu epidemiologii, demografii i komunikacji z pacjentem. Przewiduje się również wypłatę stypendium dla absolwentów przez okres 2 lat.

 

Projektem będzie objętych 75% najlepszych studentów Pielęgniarstwa na danym roku.

Rekrutacja trwa do 28 września 2018r.

 

 

Reprezentacja Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej zajęła I miejsce, zdobywając mistrzostwo Polski w IX Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Tegoroczna edycja zawodów odbyła się w Krakowie, a jej organizatorem był Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Podczas zawodów studenci musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie medycznych czynności ratunkowych. Scenariusze medyczne były bardzo rozbudowane i dotyczyły wielu aspektów ratownictwa medycznego. Drużyny miały do wykonania w sumie po osiem zadań.

Zadanie „Pawełek” dotyczyło prawidłowego postępowania z 3 letnim dzieckiem zatrutym związkami ochrony roślin. Po jego wykonaniu studenci udzielali pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia, dodatkowym elementem, który podlegał ocenie było szybkie użycie najnowszego defibrylatora AED. Rana postrzałowa brzucha u 12 – letniego dziecka, nieprzytomny pacjent z raną kłuta pośladka, nożownik z atakiem astmy oskrzelowej, zatrzymanie krążenie u pacjenta urazowego transportowanego do centrum urazowego to kolejne wyzwania, którym musieli podołać uczestnicy zawodów. Wieloaspektowy był też pacjent z ostrym zespołem wieńcowym w wyniku zażycia narkotyków, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Nasi studenci bardzo dobrze poradzili sobie z wszystkimi zadaniami zdobywając 303 pkt w klasyfikacji generalnej.

Bielska Akademia Techniczno – Humanistyczna po raz 3 w historii uzyskała tytuł Mistrza Polski. Wysoka pozycja zajmowana podczas zawodów świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu studentów ratownictwa do przyszłej pracy w zawodzie. Sukces ten jest wynikiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich, którzy są czynnymi ratownikami medycznymi oraz laureatami wielu mistrzostw w ratownictwie medycznym. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzielą się podczas zajęć dydaktycznych oraz praktycznych z studentami.

W zawodach brało udział 25 zespołów z całej Polski. W skład zespołu Wydziału Nauk o Zdrowiu wchodzili studenci III roku kierunku Ratownictwo Medyczne: Piotr Polański, Damian Krysiak oraz Wojciech Bury. Opiekunem zespołu był mgr Piotr Białoń.

Dzięki zdobyciu mistrzostw Polski przez studentów WNoZ, przyszłoroczna jubileuszowa dziesiąta edycja zawodów zostanie zorganizowana w Bielsku – Białej.

 

 

 

Informujemy studentów kierunku Pielęgniarstwo studia licencjackie stacjonarne:

Egzamin Dyplomowy Teoretyczny odbędzie się w dniu 05.06.2018r. w sali L128 o godzinie 9:00

Losowanie terminu Egzaminu Dyplomowego Praktycznego OSCE odbędzie się w dniu 05.06.2018r. w sali L420 o godzinie 11:30

Egzamin Dyplomowy Praktyczny OSCE odbędzie się w dniach 11,12,13 czerwca 2018r. od godz. 7:00

W dniu 08.05.2018 r. odbył się trzeci, finałowy etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W finale brali udział studenci z 11 uczelni, którzy uzyskali największą liczbę punktów w dwóch pierwszych etapach kwalifikacji. Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu, Anna Tworzydło zdobyła II miejsce, przedstawiając prezentację nt. „Pacjent pediatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej

Studium Języków Obcych ATH ustalił terminy egzaminu centralnego z języka angielskiego na poziomie B1/B2 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.

 

Szczegółowy terminarz: plik do pobrania

Uprzejmie informujemy, iż uległy zmianie godziny pracy Dziekanatu WNoZ:

30.04.2018r. (poniedziałek) – NIECZYNNE

02.05.2018r. (środa) – NIECZYNNE

04.04.2018r. (piątek) – 09:00 – 14:00

05.04.2018r. (sobota) – 09:00 – 14:00

11.04.2018 roku w Raciborzu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Śląska w pływaniu.
W zawodach wzięły udział studentki pierwszego roku pielęgniarstwa WNoZ ATH, Karolina Brzuska i Agnieszka Macura. Reprezentantki Wydziału Nauk o Zdrowiu ścigały się na dystansie 50 metrów w stylu dowolnym i grzbietowym zajmując w licznej grupie uczestników bardzo wysokie 5 i 7 miejsce.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w zawodach startowali również reprezentanci uczelni sportowych jak np. AWF Katowice. Wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu sportowym studentek pielęgniarstwa.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) w dniu 29 marca 2018r. od godz. 12.00.

Ponadto informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 (piątek) Dziekanat WNoZ będzie czynny w godzinach 9:00 do 10:30.