www.wnoz.ath.bielsko.pl

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa na III Międzynarodową konferencję „Współczesny wymiar Pielęgniarstwa” która odbędzie się 4-5 kwietnia 2019. W

ięcej szczegółów już wkrótce.

 

Konferencja „Współczesny wymiar Pielęgniarstwa” plakat 2019

Dnia 14 listopada 2017 roku odbyła się wizyta studyjna młodzieży wraz z koordynatorami na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Zaproszona młodzież to laureaci etapu powiatowego VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Tegoroczna edycja Olimpiady poświęcona jest tematowi „Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem problematyki zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym”. Zaproszonych gości powitał Starosta Bielski Andrzej Płonka wraz z Dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. ATH dr hab. n. med. Rafałem Bobińskim. W wizycie wzięła również udział Pani Katarzyna Adamiec Członek Zarządu Powiatu oraz Pani Lucyna Majewska Naczelnik Wydziału Zdrowia. Akademia Techniczno-Humanistyczna, jako jeden ze współorganizatorów Olimpiady zorganizował młodzieży oraz jej opiekunom możliwość zwiedzania kampusu akademickiego oraz wiele innych ciekawych propozycji, które miały na celu edukację zdrowotną, promocję zdrowia, jak również dały możliwość zapoznania się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni. Młodzież zwiedzała sale umiejętności pielęgniarskich oraz brała czynny udział w pokazach Ratownictwa Medycznego. Miała możliwość zwiedzania biblioteki oraz czytelni. Wszyscy zaproszeni Goście wzięli udział w wykładzie zaprezentowanym przez mgr Bożenę Krawczyk ,,Jutro dzisiejszych tatuaży”. Nad przebiegiem wizyty czuwała mgr inż. Dorota Smolik Kierownik Dziekanatu oraz mgr Agnieszka Foltyn nauczyciel akademicki WNoZ, Naczelna Pielęgniarka SP ZOZ w Bielsku-Białej, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Wizyta łączyła różnorodne formy edukacyjne w zakresie promocji zdrowia. Kolejnym etapem dla młodzieży będzie udział w zmaganiach podnoszących wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego podczas Etapu Regionalnego Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym w Starostwie Powiatowym w Żywcu.

Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu został powołany na eksperta Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Prof. Bobiński kieruje Katedrą Biochemii i Biologii Molekularnej, gdzie wraz zespołem prowadzi badania nad matczyno-łożyskowo-płodowym metabolizmem kwasów tłuszczowych, zastosowaniem owodni i komórek macierzystych w leczeniu ran oparzeniowych oraz zagadnieniami metabolomiki.

Szanowni Państwo,

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu informuje, że ZAPISY DO PROMOTORÓW:

– dla studentów III roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się 08.11.2017 r. od godziny 7.00.

– dla studentów III roku Ratownictwa Medycznego studiów stacjonarnych I stopnia odbędą się 09.11.2017. od godziny 7.00.

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów stacjonarnych II stopnia odbędą się 23.11.2017 r. od godziny 8.00.

– dla studentów III roku Ratownictwa Medycznego studiów niestacjonarnych I stopnia odbędą się 18.11.2017 r. od godziny 7.00

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych „Pomostowych” I stopnia odbędą się 18.11.2017 r. od godziny 7.00

– dla studentów I roku Pielęgniarstwa studiów niestacjonarnych II stopnia odbędą się 25.11.2017 r. od godziny 8.00

 

Zapisać należy się OSOBIŚCIE, nie będą respektowane żadne tworzone przez studentów listy i upoważnienia. 

 

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w czwartek 26 pażdziernika 2017r. (czwartek) do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku.

Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Po przebadaniu charakterystyka krwi trafia do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego.

Prosimy o

  • Wypicie 1,5 litra płynu,
  • Zjedzenie lekkiego posiłku,
  • Zabranie dowodu tożsamości.

Należy być zdrowym, wypoczętym i koniecznie przynieść ze sobą napój   (woda mineralna, sok, herbata).

Serdecznie zapraszamy

mgr Bożena Krawczyk
Opiekun Koła Naukowego „Defibrylator”

PROTOKÓŁ z posiedzenia  Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniu 11-10-2017r.

W dniu 03.10.2017r. Wydziałowa Komisja Wyborcza działając zgodnie ze Statutem ATH z dn. 21 lutego 2017r. §56, §57, §58 i §60 przeprowadziła wybory Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk 
o Zdrowiu na lata 2017-2020. 

Ze względu na przyznanie rocznego urlopu bezpłatnego dr n. o zdr. Agnieszce Turbiarz, WKE w dniu 21.09.2017r. na wniosek Dziekana odwołała w/w z dotychczasowego stanowiska Prodziekana ds. Studenckich.

W postępowaniu wyborczym Wydziałowe Kolegium Elektorów na posiedzeniu w dniu 21.09.2017r. przyjęło kandydaturę dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich zgłoszoną przez Dziekana. WKE nie zgłosiło swojego kandydata.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru, co potwierdził w oświadczeniu złożonym do Wydziałowego Kolegium Elektorów. 

W dniu 03.10.2017r. WKW zgodnie z harmonogramem zorganizowała zebranie wyborcze WKE, na którym Elektorzy dokonali wyboru Prodziekana ds. Studenckich na lata 2017-2020 w osobie dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka.

Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązuje się podać do wiadomości społeczności akademickiej powyższą informację.

Szanowni Państwo

Rusza druga już edycja konkursu o Nagrodę Królwoej Sylwii. Zachęcamy do wzięcia udziału. szczegółowe informacje uzyskają Państwo w załącznikach.

Jednoześnie  informujemy, iż w dniu 18 października (środa) o godz. 11.45 w sali 428 odbędzie się spotkanie przedstawiciela 2 edycji konkursu o Nagrodę Królowej Sylwii ze studentami 2 i 3 roku pielęgniarstwa studia pierwszego stopnia stacjonarne. 

Natomiast spotkanie ze studentami 1 i 2 roku pielęgniarstwa studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się również w dniu 18 października (środa) o godz. 14.30 w sali  L 131

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. 

 

 

1  konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2017

2 konkursu Nagrodę Pielęgniarską Królowej 2017 cd

W dniach 20-21.09.2017 na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyły się Dni Otwarte, w  których udział wzięli uczniowie II Liceum im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej oraz LO im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Spotkanie rozpoczęło się wykładem w Audytorium Maximum, a następnie licealiści zapoznali się ze specyfiką naszego Wydziału. Z wielkim zainteresowaniem zwiedzili bibliotekę, oglądali laboratorium biochemiczne, sale pielęgniarstwa oraz ratownicze, gdzie mieli również możliwość zweryfikować swoją wiedzę w praktyce.    ​

W dniach 25-26 sierpnia na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się wizytacja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) działającej przy Ministerstwie Zdrowia.
Decyzją Komisji kierunek Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu otrzymał akredytację na maksymalny okres 5 lat.​

Z satysfakcją informujemy, że pracownik Naszego Wydziału dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska otrzymała grant w ramach Konkursu Narodowego Centrum Nauki “MINIATURA 1” dla wniosku pt. “Stan odżywienia młodzieży wiejskiej – badania wstępne”.

Gratulujemy! Czekamy na kolejne granty Naszych pracowników.

Wydział Nauk o poszukuje osób na stanowiska: Profesor wizytujący, Instruktor, Wykładowca, Asystent – naukowy.

 

Stanowisko

Dziedzina

Data ogłoszenia

Termin zakończenia składania podań

Treść ogłoszenia konkursowego

Profesor wizytujący

Zdrowie publiczne

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz08

Profesor wizytujący

Chirurgia lub kardiologia lub inna specjalizacja

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz09

Instruktor

Pielęgniarstwo

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz07

Instruktor

Ratownictwo medyczne

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz05

Wykładowca

Ortopedia i traumatologia

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz04

Asystent – naukowy

Analityka medyczna lub farmacja lub biotechnologia lub biochemia lub dziedzina pokrewna

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz10

Międzynarodowa Konferencja: Współczesny Wymiar Pielęgniarstwa

Termin 13-14 wrzesień 2018 rok

A. Sesje specjalistyczne:

– Pielęgniarstwo Psychiatryczne

– Pielęgniarstwo Pediatryczne

– Pielęgniarstwo Chirurgiczne

– Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i w Intensywnej Terapii

– Pielęgniarstwo Internistyczne

– Pielęgniarstwo Geriatryczne

B. Zarządzanie i Edukacja

C. Sesja Międzynarodowa

D. Teleopieka

E. Sesja studencka

F. Warsztaty

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

W dniu 12.05.2017r. odbył się trzeci, finałowy etap VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W finale brali udział studenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w dwóch pierwszych etapach kwalifikacji. Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu, Monika Biłek zdobyła II miejsce, przedstawiając prezentację nt. „Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej, jak również osobistej.

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

                                                                        Olimpiady Pielęgniarskiej

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. ATH dr hab. n. med. Rafała Bobińskiego a II Liceum Ogólnokształcącym im A. Asnyka w Bielsku-Białej reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Barbarę Drwal. W ramach Patronatu, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, realizowany będzie cykl wykładów oraz zajęć w laboratoriach medycznych dla uczniów klas o profilu bezpieczeństwo, ratownictwo.

Uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć w  laboratoriach medycznych będą mogli ćwiczyć:

– pierwszą pomoc

– podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora zewnątrznego

– opatrywanie ran

Za koordynowanie działań edukacyjnych i promocyjnych odpowiadają: mgr Arkadiusz Stasicki (przedstawiciel Wydziału) oraz mgr Robert Michalski (przedstawiciel szkoły).

W dniu 4.04.2017r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbył się II etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym wzięło udział 6 studentów
III roku Kierunku Pielęgniarstwo, Studia Stacjonarne. Do III, finałowego etapu Olimpiady zakwalifikowało się 2 studentów, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów:

  1. Monika Biłek
  2. Michał Piętka

Finał odbędzie się 12 maja 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Oprócz finalistów z naszego Wydziału rywalizować będą przedstawiciele 7 innych uczelni:

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu,

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.  

Naszym faworytom życzymy powodzenia.

 

                                                             Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

                                                                        Olimpiady Pielęgniarskiej