www.wnoz.ath.bielsko.pl

PROTOKÓŁ z posiedzenia  Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniu 11-10-2017r.

W dniu 03.10.2017r. Wydziałowa Komisja Wyborcza działając zgodnie ze Statutem ATH z dn. 21 lutego 2017r. §56, §57, §58 i §60 przeprowadziła wybory Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk 
o Zdrowiu na lata 2017-2020. 

Ze względu na przyznanie rocznego urlopu bezpłatnego dr n. o zdr. Agnieszce Turbiarz, WKE w dniu 21.09.2017r. na wniosek Dziekana odwołała w/w z dotychczasowego stanowiska Prodziekana ds. Studenckich.

W postępowaniu wyborczym Wydziałowe Kolegium Elektorów na posiedzeniu w dniu 21.09.2017r. przyjęło kandydaturę dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich zgłoszoną przez Dziekana. WKE nie zgłosiło swojego kandydata.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru, co potwierdził w oświadczeniu złożonym do Wydziałowego Kolegium Elektorów. 

W dniu 03.10.2017r. WKW zgodnie z harmonogramem zorganizowała zebranie wyborcze WKE, na którym Elektorzy dokonali wyboru Prodziekana ds. Studenckich na lata 2017-2020 w osobie dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka.

Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązuje się podać do wiadomości społeczności akademickiej powyższą informację.

Szanowni Państwo

Rusza druga już edycja konkursu o Nagrodę Królwoej Sylwii. Zachęcamy do wzięcia udziału. szczegółowe informacje uzyskają Państwo w załącznikach.

Jednoześnie  informujemy, iż w dniu 18 października (środa) o godz. 11.45 w sali 428 odbędzie się spotkanie przedstawiciela 2 edycji konkursu o Nagrodę Królowej Sylwii ze studentami 2 i 3 roku pielęgniarstwa studia pierwszego stopnia stacjonarne. 

Natomiast spotkanie ze studentami 1 i 2 roku pielęgniarstwa studia drugiego stopnia stacjonarne i niestacjonarne odbędzie się również w dniu 18 października (środa) o godz. 14.30 w sali  L 131

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu. 

 

 

1  konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii 2017

2 konkursu Nagrodę Pielęgniarską Królowej 2017 cd

W dniach 20-21.09.2017 na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyły się Dni Otwarte, w  których udział wzięli uczniowie II Liceum im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej oraz LO im. Pawła Stalmacha w Wiśle. Spotkanie rozpoczęło się wykładem w Audytorium Maximum, a następnie licealiści zapoznali się ze specyfiką naszego Wydziału. Z wielkim zainteresowaniem zwiedzili bibliotekę, oglądali laboratorium biochemiczne, sale pielęgniarstwa oraz ratownicze, gdzie mieli również możliwość zweryfikować swoją wiedzę w praktyce.    ​

W dniach 25-26 sierpnia na Wydziale Nauk
o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyła się wizytacja Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) działającej przy Ministerstwie Zdrowia.
Decyzją Komisji kierunek Pielęgniarstwo na Wydziale Nauk o Zdrowiu otrzymał akredytację na maksymalny okres 5 lat.​

Z satysfakcją informujemy, że pracownik Naszego Wydziału dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska otrzymała grant w ramach Konkursu Narodowego Centrum Nauki “MINIATURA 1” dla wniosku pt. “Stan odżywienia młodzieży wiejskiej – badania wstępne”.

Gratulujemy! Czekamy na kolejne granty Naszych pracowników.

Wydział Nauk o poszukuje osób na stanowiska: Profesor wizytujący, Instruktor, Wykładowca, Asystent – naukowy.

 

Stanowisko

Dziedzina

Data ogłoszenia

Termin zakończenia składania podań

Treść ogłoszenia konkursowego

Profesor wizytujący

Zdrowie publiczne

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz08

Profesor wizytujący

Chirurgia lub kardiologia lub inna specjalizacja

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz09

Instruktor

Pielęgniarstwo

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz07

Instruktor

Ratownictwo medyczne

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz05

Wykładowca

Ortopedia i traumatologia

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz04

Asystent – naukowy

Analityka medyczna lub farmacja lub biotechnologia lub biochemia lub dziedzina pokrewna

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz10

Międzynarodowa Konferencja: Współczesny Wymiar Pielęgniarstwa

Termin 13-14 wrzesień 2018 rok

A. Sesje specjalistyczne:

– Pielęgniarstwo Psychiatryczne

– Pielęgniarstwo Pediatryczne

– Pielęgniarstwo Chirurgiczne

– Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i w Intensywnej Terapii

– Pielęgniarstwo Internistyczne

– Pielęgniarstwo Geriatryczne

B. Zarządzanie i Edukacja

C. Sesja Międzynarodowa

D. Teleopieka

E. Sesja studencka

F. Warsztaty

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

W dniu 12.05.2017r. odbył się trzeci, finałowy etap VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W finale brali udział studenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w dwóch pierwszych etapach kwalifikacji. Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu, Monika Biłek zdobyła II miejsce, przedstawiając prezentację nt. „Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej, jak również osobistej.

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

                                                                        Olimpiady Pielęgniarskiej

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. ATH dr hab. n. med. Rafała Bobińskiego a II Liceum Ogólnokształcącym im A. Asnyka w Bielsku-Białej reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Barbarę Drwal. W ramach Patronatu, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, realizowany będzie cykl wykładów oraz zajęć w laboratoriach medycznych dla uczniów klas o profilu bezpieczeństwo, ratownictwo.

Uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć w  laboratoriach medycznych będą mogli ćwiczyć:

– pierwszą pomoc

– podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora zewnątrznego

– opatrywanie ran

Za koordynowanie działań edukacyjnych i promocyjnych odpowiadają: mgr Arkadiusz Stasicki (przedstawiciel Wydziału) oraz mgr Robert Michalski (przedstawiciel szkoły).

W dniu 4.04.2017r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbył się II etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym wzięło udział 6 studentów
III roku Kierunku Pielęgniarstwo, Studia Stacjonarne. Do III, finałowego etapu Olimpiady zakwalifikowało się 2 studentów, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów:

  1. Monika Biłek
  2. Michał Piętka

Finał odbędzie się 12 maja 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Oprócz finalistów z naszego Wydziału rywalizować będą przedstawiciele 7 innych uczelni:

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu,

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.  

Naszym faworytom życzymy powodzenia.

 

                                                             Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

                                                                        Olimpiady Pielęgniarskiej

 

Uprzejmie informujemy że spotkanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami oraz przedstawicielami studenckich kół naukowych zaplanowano w dniu 31 marca 2017r. o godzinie 13:45-14:45 w  sala L131.

ZAPRASZAM
WSZYSTKICH STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYJAZDÓW NA
WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ
(STUDIA I PRAKTYKI) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
DNIA 23.03.2017 R. O GODZ. 14.00
W SALI  L420

Dr BEATA BABIARCZYK

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+

 

Jako lider stacjonarnej opieki długoterminowej w Polsce, MEDI-system zaprasza studentów ostatniego roku pielęgniarstwa do udziału w konkursie. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji nt. potrzeb pielęgnacyjnych osób starszych. Dla autorów czterech najlepszych prac zostanie ufundowana nagroda – wyjazd do Paryża. Podczas 3-dniowego pobytu uczestniczy będą mieli okazję poznać nowoczesne ośrodki Grupy ORPEA, zwiedzić stolicę Francji oraz wziąć udział w uroczystej kolacji.

Konkurs – Kierunek SENIOR 

W dniu 7.03.2017 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbył się I etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym wzięło udział 62 studentów
III roku Kierunku Pielęgniarstwo, Studia Stacjonarne. Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się 7 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów:

1.Piętka Michał 46 pkt

2.Kamińska Anna 46 pkt

3.Sowula Klaudia 45 pkt

4.Biłek Monika 44 pkt

5.Moskwik Agnieszka 44 pkt

6.Sordyl Justyna 43 pkt

7.Żerdka Daria 43 pkt

 

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

Olimpiady Pielęgniarskiej

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. ATH dr hab. Rafał Bobiński informuje, że termin Egzaminu centralnego z języka angielskiego (część pisemna oraz część ustana) dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo II stopnia oraz Ratownictwo medyczne I stopnia odbędzie się
26 maja 2017r.