www.wnoz.ath.bielsko.pl

Minęło 135 lat od wynalezienia i podania pierwszej szczepionki – przeciw wściekliźnie. Jej wynalazcą był geniusz medycyny i chemii, Ludwik Pasteur. Odkrycie to było doskonałym połączeniem badań podstawowych i stosowanych, które całkowicie zmieniło świat. Szczepienia zahamowały rozwój chorób wywoływanych przez patogeny, zatrzymały epidemie, czy wreszcie, całkowicie wyeliminowały niektóre choroby. Nie ma możliwości oszacowania ile istnień ludzkich uratowały przed śmiercią, trwałym kalectwem czy innymi problemami zdrowotnymi. Niestety, niektóre środowiska niezwiązane zawodowo z medycyną, rozpoczęły absurdalną dyskusję o zasadności stosowania szczepień czy ich bezpieczeństwie. Dyskusja ta niestety przeniosła się na media. Wykreowało to nieuzasadnione obawy, których skutki medyczne, gospodarcze i społeczne mogą mieć negatywny wpływ na rozwój naszego kraju.

Szczepionki są efektem pracy badawczej najlepszych naukowców. Są dumą medycyny i zapewniają bezpieczeństwo. Nie może być zgody na bezpodstawne i szkodliwe dla życia i zdrowia popularyzowanie tez o szkodliwości szczepień. Pozostaje to w niezgodzie z nauką i interesem państwa. Życie to dar bez kresu, więc troszczmy się o ten dar, bo drugiej szansy nie będzie.

 

dr hab. n. med. Rafał Bobiński prof. ATH

W dniach 23.12.2020r. – 03.01.2021r. Dziekanat będzie nieczynny.

Państwowa Komisja Akredytacyjna Uchwałą nr 816/2020 z dnia 19 listopada 2020r. pozytywnie zaopiniowała wniosek o uruchomienie Kierunku Zdrowie Publiczne II-go stopnia na Wydziale Nauk o Zdrowiu.
Ze względu na wdrażanie nowej Ustawy o Nauce i Szkolnictwie Wyższym (tzw. Ustawy 2.0) prace nad kierunkiem się przeciągały i ostatecznie trwały blisko cztery lata. Wysłano dwa wnioski, nad którymi pracowały dwa zespoły. Na zdjęciu osoby, które przyczyniły się powstania kierunku.
Od lewej Wioletta Pollok-Waksmańska, Tomasz Ilczak, Rafał Bobiński, Monika Mikulska, Kinga Ziontek, Agnieszka Hodor, Andrzej Szarski, Bogusława Ryś, Dorota Smolik. Na zdjęciu zabrakło Moniki Bednarz oraz Kornelii Szczotki.

W załączeniu Decyzja Dziekana

Decyzja Dziekana

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z Immatrykulacją studentów I roku w dniu 29.09.2020r., Dziekanat WNoZ będzie otwarty w godzinach 12.00:14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Informuję, że każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta (nie powinno się używać w tym celu prywatnych kont).

Każdy student ATH posiada adres poczty elektronicznej w domenie @student.ath.edu.pl ,  który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej pod adresem: https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/ . Aktywowane konto służy również do uwierzytelniania w usługach takich jak EDUROAM, Office365 oraz e-Uczelnia.

prof. ATH dr hab. inż. Tomasz Knefel
Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia

 

 

Trwa V edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji

QUEEN SILVIA NURSING AWARD

Szanowni studenci II i III roku Pielęgniarstwa I stopnia oraz studenci Pielęgniarstwa II stopnia trwa piąta polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA). W ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa zgłaszają swoje innowacyjne pomysły, mające na celu rozwój opieki zdrowotnej w kontekście wyzwań, jakie stawia pandemia COVID-19.

Zwycięzca konkursu otrzyma stypendium w wysokości 25 000zł, dyplom od JKM Królowej Szwecji oraz indywidualny staż w Polsce i za granicą, w trakcie którego zdobędzie praktyczną wiedzę z szerokiego zakresu nauk medycznych, szczególnie w zakresie pielęgniarstwa.

Nie czekaj, prześlij swój pomysł już dziś! https://qsna.awardsplatform.com/

Na zgłoszenia czekamy do 6 listopada 2020!

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej:

http://www.queensilvianursingaward.pl/edycja-qsna-2020/

Facebook:

https://www.facebook.com/QueenSilviaNursingAwardPoland/

Instagram:

https://www.instagram.com/queen_silvia_nursing_award_pl/

 

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na immatrykulacje, która odbędzie się 29.09.2020r. w budynku L, na pierwszym piętrze w sali 128 (Audytorium Maximum). Prosimy pamiętać o odświętnym charakterze wydarzenia, jak również o konieczności noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach i dystansie społecznym.

 

Studentów pierwszego roku  Pielęgniarstwa studiów licencjackich zapraszamy na godzinę 9.00.

Studentów pierwszego roku Ratownictwa medycznego studiów licencjackich stacjonarnych i niestacjonarnych zapraszamy na godzinę 10.00.

Studentów pierwszego roku Pielęgniarstwa studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych zapraszamy na godzinę 11.00.

 

Po uroczystym powitaniu Państwa w gronie studentów i zaprezentowaniu najważniejszych informacji dotyczących rozpoczęcia roku akademickiego. W holu na pierwszym piętrze będą mieli Państwo możliwość odebrania legitymacji studenckiej, podpisania ślubowania oraz uiszczenia opłaty za ubezpieczenie, jak również będzie możliwość zadania nurtujących Was pytań pracownikom Dziekanatu.

 

Ubezpieczanie – zgodnie z Regulaminem praktyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu student musi posiadać ubezpieczenie NNW (od nieszczęśliwych wypadków) rozszerzone o postępowanie poekspozycyjne na HIV i WZW typu B oraz ubezpieczanie OC (od odpowiedzialności cywilnej). Opłatę za ubezpieczenie student ponosi raz w roku. W roku akademickim 2020/2021 opłata za ubezpieczanie NNW i OC wynosi 48,00 zł. Opłaty będzie można dokonać podczas spotkania w holu na pierwszym piętrze budynku L, lub w Dziekanacie WNoZ do 16 października (płatność tylko gotówką). Przypominamy, że posiadanie w/w ubezpieczeń jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych.

 

Władze Wydziału Nauk o Zdrowiu

——————————————————-

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Wydział Nauk o Zdrowiu

43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2

Tel. +48 (33) 82-79-403

www.wnoz.ath.bielsko.pl

wnoz@ath.bielsko.pl

Szanowni Państwo,

Poniżej do pobrania instrukcja:

Instrukcje

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że cały czas trwają prace nad przygotowaniem planu zajęć na rok akademicki 2020/2021. Gotowe plany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakładce: Plany zajęć dla WNoZ.

Szanowni Państwo Studenci I roku kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne  w roku akademickim 2020/21

Informujemy, iż na Państwa adresy mailowe zostały przesłane informacje dotyczące logowania do systemów akademickich, w tym do systemu umożliwiającego naukę zdalną. Bardzo prosimy o aktywację tych kont.

W lipcu 2020 ukazały się dwie publikacje książkowe prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH.

Wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej monografia  dr n. o zdr. Wioletty Pollok-Waksmańskiej pt. „Nawyki żywieniowe i elementy stylu życia wpływające na stan odżywienia dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie”

oraz wydany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich podręcznik pod redakcją dr n. o zdr.​ Tomasza Ilczaka   pt. „Stany nagłego zagrożenia zdrowotnego w gabinecie stomatologicznym”.

Gratulujemy !!!!

W dniu 9 lipca przedstawiciele firmy Rekord SI sp. z o. o. wręczyli Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu, czek w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do działań ratujących życie – głównie resuscytacji krążeniowo-oddechowej – w czasie zagrożeń epidemiologicznych wywołanych groźnymi patogenami. Pomysł zbiórki funduszy zrodził się wczesną wiosną br. w związku z rozszerzającą się liczbą przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Udzielanie pomocy medycznej w takich warunkach niesie zagrożenie dla ratowników medycznych i pielęgniarek. Zagrożenie może być minimalizowane przy zastosowaniu sprzętu i odzieży ochronnej, których użycie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Dzięki pomocy firmy Rekord SI sp. z o.o. zostanie zakupiony sprzęt, który zostanie wykorzystany w procesie kształcenia studentów ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Planowany zakup obejmie indywidualne zestawy ochrony osobistej, kombinezony ochronne typu ProChem, maski pełnotwarzowe, specjalistyczne obuwie, rękawice do ochrony chemicznej a w przyszłości być może uda się zakupić komorę izolacyjną do transportu pacjenta. Inicjatorem akcji był Prezes firmy Rekord SI sp. z o. o. Pan Jan Szymura, społeczność firmy Rekord oraz środowisko ratowników medycznych.

Wydział Nauk o Zdrowiu informuje, że ważność Państwa Elektronicznych Legitymacji studenckich została przedłużona do 30 września 2020r. Jednocześnie informujemy, że okres ten najprawdopodobniej zostanie przedłużony zgodnie z informacją Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Gdyby planowali Państwo wyjazd zagraniczny prosimy o kontakt telefoniczny z Dziekanatem w celu umówienia się na wydanie hologramu ELS.

 

Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do udziału w zajęciach dodatkowych i warsztatach interdyscyplinarnych dla studentek i studentów Uczelni w ramach projektu  pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”, nr POWR.05.03.00-00-0024/19, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Więcej informacji pod adresem: http://wnoz.ath.bielsko.pl/projekt-monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej-odpowiedzia-na-potrzebe-nowoczesnej-edukacji-w-pielegniarstwie/rekrutacja-studenci/