www.wnoz.ath.bielsko.pl

Szanowni Studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo,

zakończono proces rekrutacji do Projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” nr POWR 05.05.00-00-0004/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu!

Kierownik Projektu

dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska

Lista na stronę internetową RANKINGOWA Uczestników Projektu II Nabór

Informujemy, że od 01.10.2019 r. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie otwarty w godzinach:

Poniedziałek            10:00 – 13:00

Wtorek                     10:00 – 13:00

Środa                        08:00 – 10:00

Czwartek                  10:00 – 15:30

Piątek                        10:00 – 13:00

Sobota zjazdowa    08:00 – 12:00

(zgodnie z harmonogramem

zjazdów dla kierunku Pielęgniarstwo)

Uprzejmie informuję, iż Dziekanat WNoZ w dniu 16.08.2019r. będzie nieczynny.

 

Za utrudnienia przepraszamy

https://drive.google.com/file/d/14lDRsVpfJiJTSuYQMu3HTlbq3QawKN7L/view?usp=sharing

Przypominamy ważne informacje dotyczące nadchodzącego Egzaminu Dyplomowego.

 • Egzamin Dyplomowy Teoretyczny odbędzie się w dniu 04.06.2019 o godzinie 9.00 w sali L 120
 • Losowanie terminu Egzaminu Dyplomowego Praktycznego OCSE – ​​04.06.2019 o godzinie 11.00 w sali 420

Akcja Miś ratowniś dobiegła końca, a teraz najcięższa praca- rozdzielanie prezentów dla najmłodszych.. Nie mamy słów, aby opisać ile udało nam się dzięki Wam wszystkim zebrać!  Jesteśmy każdemu z Was bardzo wdzięczni za każdą pomoc! Teraz już tylko zostało dostarczyć to wszystko tym którzy tego potrzebują!!!

DZIEKUJEMY RAZ JESZCZE

Klasyfikacja Końcowa X Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym

W dniu 16.05.2019r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu,

odbędzie się finałowy etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, do którego zakwalifikowały się studentki III roku, Kierunku Pielęgniarstwo, Studia Stacjonarne:  Jolanta Radzięta-Jeziorska oraz Anna Glet.

Oprócz finalistek z naszego Wydziału o tytuł Laureata rywalizować będą przedstawiciele12 innych uczelni:

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu,

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia.

 

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

Olimpiady Pielęgniarskiej

 

III Olimpiady Pielegniarskiej 2019

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza we wtorek 19 marca 2019 r. do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku.

Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Po przebadaniu charakterystyka krwi trafia do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego.

Prosimy o:

 • Wypicie 1,5 litra płynu,
 • Zjedzenie lekkiego posiłku,
 • Zabranie dowodu tożsamości.

Należy być zdrowym, wypoczętym i koniecznie przynieść ze sobą napój   (woda mineralna, sok, herbata).

Serdecznie zapraszamy

mgr Bożena Krawczyk
Opiekun Koła Naukowego „Defibrylator”

ZAPRASZAM
WSZYSTKICH STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYJAZDÓW NA
WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ
(STUDIA I PRAKTYKI) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
DNIA 20.03.2019 R.W GODZ. 14:15 – 15:00
W SALI  L238a

Dr BEATA BABIARCZYK

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+

Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogi.

Studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 marca 2019r.

Więcej informacji: Stypendium socjalne dla studentów ATH – semestr letni

 

W dniu 26 lutego 2019r. o godz. 8.30 w Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa. Olimpiada składa się z III etapów.

I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60 pytań testowych z zakresu:
– Podstaw Pielęgniarstwa
– Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego
– Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
– Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
– Anestezjologii i Pielęgniarstwa w zagrożeniu życia
– Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zadaniem uczestników w II etapie jest pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku.

Organizatorem III etapu X Olimpiady jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Etap ten polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat: Pacjent onkologiczny/ psychiatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej.

Laureaci III-go etapu Olimpiady zostaną nagrodzeni zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym WNoZ ATH dotyczącym Olimpiady.

 

Z poważaniem
Komitet Organizacyjny Olimpiady
Pielęgniarskiej
WNoZ ATH w Bielsku-Białej

Szanowni Państwo,

Przypominamy, iż dn. 29-01-2019r. odbywać się będą zajęcia praktyczne zgodnie z „Harmonogramem zajęć praktycznych” przypadających na dzień 12-11-2018r.

 

Dr n. o zdr. Tomasz Ilczak
Prodziekan ds. Studenckich WNoZ

19, 20, 21 GRUDNIA 2018r.   –    10:00 – 12:00

24 GRUDNIA 2018r.                – nieczynne

27, 28 GRUDNIA 2018r.         –    10:00 – 12:00

31 GRUDNIA 2018r.                – nieczynne

 

Laboratorium Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium będzie dokonywało oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych i dzieci na symulatorach w zakresie ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych.

Wybrane badania realizowane w laboratorium to:

 • ocena jakości kompresji klatki piersiowej (głębokość kompresji, częstość kompresji, stopień relaksacji klatki piersiowej, stosunek trwania faz ucisków do faz relaksacji, miejsce kompresji, przerwy w kompresji, stosunek liczby kompresji do liczby wentylacji).
 • ocena jakości wentylacji technikami bezprzyrządowymi oraz za pomocą worka samorozprężalnego (objętość wykonywanych wdechów, procent wdechów wykonanych z wdmuchnięciem powietrza do żołądka).
 • ocena postępowania z zakresu udrażniania dróg oddechowych (bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, rurka ustno-gardłowa).

Laboratorium Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie pierwszą akredytowaną tego typu jednostką. Dzięki porozumieniu ILAC MRA, którego sygnatariuszem jest Polskie Centrum Akredytacji udzielające akredytacji dla Laboratorium Ratownictwa Medycznego wyniki badań laboratorium będą automatycznie uznawalne i niepodważalne przez wszystkie państwa na świecie, będące sygnatariuszami ILAC MRA (ponad 120 krajów w tym wszystkie kraje Grupy G7 i G20).