www.wnoz.ath.bielsko.pl

W Galerii Akademickiej ATH trwa wystawa fotografii autorstwa dr hab. n. med. Rafała Bobińskiego, prof. ATH. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 18 lutego br. z udziałem władz uczelni oraz zaproszonych gości. Autor zaprezentował ponad dwadzieścia zdjęć, które są zapisem wypraw do Argentyny.

We wprowadzeniu do wystawy można przeczytać: „Przedstawione zdjęcia pochodzą z 5 wypraw i prezentują nie tylko naturę, ale także skutki jej działania, np. tragedię w Villa Epecuén”.

Fotografie przedstawiają także między innymi południowe rubieże Patagonii oraz płaskowyże i salary prowincji Jujuy.

Argentyńczycy są dumni ze swojego bogactwa naturalnego i potrafią o nie dbać. Mało tu ludzi, dlatego też to, co się widzi, czasem jest widziane po raz pierwszy – mówił dr. hab. n. med. Rafała Bobińskiego, prof. ATH.

Klimat prezentowanych zdjęć podkreśla tytuł wystawy „… lo auténtico aún existe”, czyli „… to, co prawdziwe wciąż jeszcze istnieje”.

 

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na trzecią już edycję Konferencji Ratownictwa Medycznego. Współorganizowana jest ona przez wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej.

Konferencja odbędzie się w Poznańskim Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w dniach 6-7 czerwca 2020 roku. Będzie stanowiła pole wymiany doświadczeń oraz integracji środowisk medycznych związanych z szeroko pojętym ratownictwem i medycyną ratunkową.

Więcej szczegółów na stronie:

http://www.ratownicy2020.bok-ump.pl/teksty.php?plik=index.php

Informacje dotyczące opłat:

do 31.03.2020

Uczestnicy 390 PLN

Studenci  100PLN

od 01.04.2020

Uczestnicy 490 PLN

Studenci 100PLN

Więcej informacji na stronie:

http://www.ratownicy2020.bok-ump.pl/teksty.php?plik=oplaty.php​

 

 

Szanowni Studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo,

zakończono proces rekrutacji do Projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” nr POWR 05.05.00-00-0004/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu!

Kierownik Projektu

dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska

Lista na stronę internetową RANKINGOWA Uczestników Projektu II Nabór

Informujemy, że od 01.10.2019 r. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie otwarty w godzinach:

Poniedziałek            10:00 – 13:00

Wtorek                     10:00 – 13:00

Środa                        08:00 – 10:00

Czwartek                  10:00 – 15:30

Piątek                        10:00 – 13:00

Sobota zjazdowa    08:00 – 12:00

(zgodnie z harmonogramem

zjazdów dla kierunku Pielęgniarstwo)

https://drive.google.com/file/d/14lDRsVpfJiJTSuYQMu3HTlbq3QawKN7L/view?usp=sharing

Akcja Miś ratowniś dobiegła końca, a teraz najcięższa praca- rozdzielanie prezentów dla najmłodszych.. Nie mamy słów, aby opisać ile udało nam się dzięki Wam wszystkim zebrać!  Jesteśmy każdemu z Was bardzo wdzięczni za każdą pomoc! Teraz już tylko zostało dostarczyć to wszystko tym którzy tego potrzebują!!!

DZIEKUJEMY RAZ JESZCZE

Klasyfikacja Końcowa X Mistrzostw Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym

W dniu 16.05.2019r. w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu,

odbędzie się finałowy etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, do którego zakwalifikowały się studentki III roku, Kierunku Pielęgniarstwo, Studia Stacjonarne:  Jolanta Radzięta-Jeziorska oraz Anna Glet.

Oprócz finalistek z naszego Wydziału o tytuł Laureata rywalizować będą przedstawiciele12 innych uczelni:

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu,

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu,

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie

Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie.

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy,

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu.

Wszystkim Uczestnikom życzymy powodzenia.

 

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

Olimpiady Pielęgniarskiej

 

III Olimpiady Pielegniarskiej 2019

 

Laboratorium Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Laboratorium będzie dokonywało oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych i dzieci na symulatorach w zakresie ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych.

Wybrane badania realizowane w laboratorium to:

  • ocena jakości kompresji klatki piersiowej (głębokość kompresji, częstość kompresji, stopień relaksacji klatki piersiowej, stosunek trwania faz ucisków do faz relaksacji, miejsce kompresji, przerwy w kompresji, stosunek liczby kompresji do liczby wentylacji).
  • ocena jakości wentylacji technikami bezprzyrządowymi oraz za pomocą worka samorozprężalnego (objętość wykonywanych wdechów, procent wdechów wykonanych z wdmuchnięciem powietrza do żołądka).
  • ocena postępowania z zakresu udrażniania dróg oddechowych (bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, rurka ustno-gardłowa).

Laboratorium Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie pierwszą akredytowaną tego typu jednostką. Dzięki porozumieniu ILAC MRA, którego sygnatariuszem jest Polskie Centrum Akredytacji udzielające akredytacji dla Laboratorium Ratownictwa Medycznego wyniki badań laboratorium będą automatycznie uznawalne i niepodważalne przez wszystkie państwa na świecie, będące sygnatariuszami ILAC MRA (ponad 120 krajów w tym wszystkie kraje Grupy G7 i G20).

W dni 23.11 przed budynkiem L Akademii Techniczno-Humanistycznej odbyły się zajęcia pod tytułem Hipotermia.
Studenci pierwszego roku Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu podczas zajęć z pierwszej pomocy mogli zobaczyć dzięki kamerze termowizyjnej w jaki sposób ciało człowieka traci ciepło. Na pierwszych  2 zdjęciach widać studenta który w żaden sposób nie jest zabezpieczony termicznie i w jaki sposób traci ciepło.
Za  zadanie studentów było  zabezpieczyć pozorowanego  pacjenta w znany im sposób. Do wykorzystania były dostępne: Folie NRC,Folia Bąbelkowa oraz koc bawełniany.
Z dostępnych środków na zajęciach z hipotermii  ,najlepszym zabezpieczeniem okazał się koc bawełniany który bardzo dobrze izolował pozoranta przed utratą ciepła co widać na zdjęciu gdzie znajdują się dwaj studenci w pozycji leżącej, drugi  z nich  jest zabezpieczony folia NRC oraz folia bąbelkową. Jak widać w miejscu styku folii NRC z ciałem pozoranta zostaje odprowadzane ciepło.
Zajęcia prowadzili : Michał Szlagor, Dawid Olejak, Dariusz Orłowski

Wydział Nauk o Zdrowiu w październiku rozpocznie realizację projektu „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”, który został zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

Projekt został złożony w konkursie nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Projekt przewiduje 2 programy rozwojowe:
– program rozwoju podnoszący jakość kształcenia, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo,
– program rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo, przyczyniającego się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych.

W ramach programu rozwoju studenta opracowany zostanie 2 letni program stypendialny (800,00 zł brutto miesięcznie dla studenta) przewidujący również wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna praktyki w placówce medycznej. Finansowane będą zajęcia dodatkowe wykłady oraz płatne praktyki.

W ramach programu rozwoju absolwenta obejmuje wsparcie w znalezieniu zatrudnienia, realizację cyklu medycznych szkoleń z zakresu epidemiologii, demografii i komunikacji z pacjentem. Przewiduje się również wypłatę stypendium dla absolwentów przez okres 2 lat.

 

Projektem będzie objętych 75% najlepszych studentów Pielęgniarstwa na danym roku.

Rekrutacja trwa do 28 września 2018r.

 

 

Reprezentacja Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej zajęła I miejsce, zdobywając mistrzostwo Polski w IX Ogólnopolskich Zawodach Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym. Tegoroczna edycja zawodów odbyła się w Krakowie, a jej organizatorem był Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum.

Podczas zawodów studenci musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi w zakresie medycznych czynności ratunkowych. Scenariusze medyczne były bardzo rozbudowane i dotyczyły wielu aspektów ratownictwa medycznego. Drużyny miały do wykonania w sumie po osiem zadań.

Zadanie „Pawełek” dotyczyło prawidłowego postępowania z 3 letnim dzieckiem zatrutym związkami ochrony roślin. Po jego wykonaniu studenci udzielali pomocy osobie, u której doszło do nagłego zatrzymania krążenia, dodatkowym elementem, który podlegał ocenie było szybkie użycie najnowszego defibrylatora AED. Rana postrzałowa brzucha u 12 – letniego dziecka, nieprzytomny pacjent z raną kłuta pośladka, nożownik z atakiem astmy oskrzelowej, zatrzymanie krążenie u pacjenta urazowego transportowanego do centrum urazowego to kolejne wyzwania, którym musieli podołać uczestnicy zawodów. Wieloaspektowy był też pacjent z ostrym zespołem wieńcowym w wyniku zażycia narkotyków, u którego doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Nasi studenci bardzo dobrze poradzili sobie z wszystkimi zadaniami zdobywając 303 pkt w klasyfikacji generalnej.

Bielska Akademia Techniczno – Humanistyczna po raz 3 w historii uzyskała tytuł Mistrza Polski. Wysoka pozycja zajmowana podczas zawodów świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu studentów ratownictwa do przyszłej pracy w zawodzie. Sukces ten jest wynikiem wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycieli akademickich, którzy są czynnymi ratownikami medycznymi oraz laureatami wielu mistrzostw w ratownictwie medycznym. Swoją wiedzą oraz doświadczeniem dzielą się podczas zajęć dydaktycznych oraz praktycznych z studentami.

W zawodach brało udział 25 zespołów z całej Polski. W skład zespołu Wydziału Nauk o Zdrowiu wchodzili studenci III roku kierunku Ratownictwo Medyczne: Piotr Polański, Damian Krysiak oraz Wojciech Bury. Opiekunem zespołu był mgr Piotr Białoń.

Dzięki zdobyciu mistrzostw Polski przez studentów WNoZ, przyszłoroczna jubileuszowa dziesiąta edycja zawodów zostanie zorganizowana w Bielsku – Białej.

 

W dniu 08.05.2018 r. odbył się trzeci, finałowy etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W finale brali udział studenci z 11 uczelni, którzy uzyskali największą liczbę punktów w dwóch pierwszych etapach kwalifikacji. Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu, Anna Tworzydło zdobyła II miejsce, przedstawiając prezentację nt. „Pacjent pediatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Kierunek Ratownictwo Medyczne otrzymał akredytację na okres 6 lat. Stanowisko Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało przygotowane w oparciu o szczegółową analizę kryteriów związanych z prowadzeniem kształcenia na kierunku. Wszystkie kryteria związane z organizacją toku kształcenia, merytorycznym przygotowaniem nauczycieli akademickich oraz realizowanym programem studiów otrzymały bardzo wysoką ocenę.

Kolejna Akredytacja kierunku przewidywana jest na rok akademicki 2023/2024

W dniu 16 stycznia w holu budynku L Akademii Techniczno-Humanistycznej został zainstalowany Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (Automated External Defibrillator). Inicjatywą władz uczelni oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu kampus bielskiej ATH dołączył do nielicznych jak do tej pory miejsc Bielska-Białej, które zostały wyposażone w defibrylator. AED dostępne będzie dla wszystkich pracowników, studentów oraz osób mieszkających w pobliżu kampusu w godzinach pracy uczelni.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z wykorzystaniem AED jest najważniejszym elementem prawidłowej terapii nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Główną determinantą postępowania ratunkowego jest czas, a szybkie wykorzystanie AED istotnie poprawia przeżywalność NZK.

Wraz z zakupem defibrylatora pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania AED oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kursy poprowadzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zdrowiu będący certyfikowanymi przez Europejską Radę Resuscytacji instruktorami BLS AED.

dr Tomasz Ilczak