www.wnoz.ath.bielsko.pl

Z satysfakcją informujemy, że pracownik Naszego Wydziału dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska otrzymała grant w ramach Konkursu Narodowego Centrum Nauki “MINIATURA 1” dla wniosku pt. “Stan odżywienia młodzieży wiejskiej – badania wstępne”.

Gratulujemy! Czekamy na kolejne granty Naszych pracowników.

Wydział Nauk o poszukuje osób na stanowiska: Profesor wizytujący, Instruktor, Wykładowca, Asystent – naukowy.

 

Stanowisko

Dziedzina

Data ogłoszenia

Termin zakończenia składania podań

Treść ogłoszenia konkursowego

Profesor wizytujący

Zdrowie publiczne

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz08

Profesor wizytujący

Chirurgia lub kardiologia lub inna specjalizacja

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz09

Instruktor

Pielęgniarstwo

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz07

Instruktor

Ratownictwo medyczne

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz05

Wykładowca

Ortopedia i traumatologia

24.07.2017r.

31.08.2017r.

Wnoz04

Asystent – naukowy

Analityka medyczna lub farmacja lub biotechnologia lub biochemia lub dziedzina pokrewna

24.07.2017r.

08.09.2017r.

Wnoz10

Międzynarodowa Konferencja: Współczesny Wymiar Pielęgniarstwa

Termin 13-14 wrzesień 2018 rok

A. Sesje specjalistyczne:

– Pielęgniarstwo Psychiatryczne

– Pielęgniarstwo Pediatryczne

– Pielęgniarstwo Chirurgiczne

– Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i w Intensywnej Terapii

– Pielęgniarstwo Internistyczne

– Pielęgniarstwo Geriatryczne

B. Zarządzanie i Edukacja

C. Sesja Międzynarodowa

D. Teleopieka

E. Sesja studencka

F. Warsztaty

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

W dniu 12.05.2017r. odbył się trzeci, finałowy etap VIII Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. W finale brali udział studenci, którzy uzyskali największą liczbę punktów w dwóch pierwszych etapach kwalifikacji. Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu, Monika Biłek zdobyła II miejsce, przedstawiając prezentację nt. „Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu”.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce zawodowej, jak również osobistej.

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

                                                                        Olimpiady Pielęgniarskiej

 

W dniu 10 kwietnia 2017 roku została podpisana Umowa Patronacka pomiędzy Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej reprezentowaną przez Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. ATH dr hab. n. med. Rafała Bobińskiego a II Liceum Ogólnokształcącym im A. Asnyka w Bielsku-Białej reprezentowanym przez dyrektora szkoły mgr Barbarę Drwal. W ramach Patronatu, na Wydziale Nauk o Zdrowiu, realizowany będzie cykl wykładów oraz zajęć w laboratoriach medycznych dla uczniów klas o profilu bezpieczeństwo, ratownictwo.

Uczniowie będą mogli poszerzyć swoją wiedzę z pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas zajęć w  laboratoriach medycznych będą mogli ćwiczyć:

– pierwszą pomoc

– podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora zewnątrznego

– opatrywanie ran

Za koordynowanie działań edukacyjnych i promocyjnych odpowiadają: mgr Arkadiusz Stasicki (przedstawiciel Wydziału) oraz mgr Robert Michalski (przedstawiciel szkoły).

W dniu 4.04.2017r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbył się II etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym wzięło udział 6 studentów
III roku Kierunku Pielęgniarstwo, Studia Stacjonarne. Do III, finałowego etapu Olimpiady zakwalifikowało się 2 studentów, którzy uzyskali maksymalną liczbę punktów:

  1. Monika Biłek
  2. Michał Piętka

Finał odbędzie się 12 maja 2017r. o godzinie 10.00 w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Oprócz finalistów z naszego Wydziału rywalizować będą przedstawiciele 7 innych uczelni:

Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu,

Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,

Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie,

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu, 

Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze,

Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.  

Naszym faworytom życzymy powodzenia.

 

                                                             Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

                                                                        Olimpiady Pielęgniarskiej

 

Uprzejmie informujemy że spotkanie Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami oraz przedstawicielami studenckich kół naukowych zaplanowano w dniu 31 marca 2017r. o godzinie 13:45-14:45 w  sala L131.

ZAPRASZAM
WSZYSTKICH STUDENTÓW PIELĘGNIARSTWA I RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAINTERESOWANYCH TEMATEM WYJAZDÓW NA
WYMIANĘ ZAGRANICZNĄ
(STUDIA I PRAKTYKI) W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+ NA SPOTKANIE INFORMACYJNE
DNIA 23.03.2017 R. O GODZ. 14.00
W SALI  L420

Dr BEATA BABIARCZYK

Wydziałowy koordynator programu Erasmus+

 

Jako lider stacjonarnej opieki długoterminowej w Polsce, MEDI-system zaprasza studentów ostatniego roku pielęgniarstwa do udziału w konkursie. Zadaniem uczestników jest przygotowanie prezentacji nt. potrzeb pielęgnacyjnych osób starszych. Dla autorów czterech najlepszych prac zostanie ufundowana nagroda – wyjazd do Paryża. Podczas 3-dniowego pobytu uczestniczy będą mieli okazję poznać nowoczesne ośrodki Grupy ORPEA, zwiedzić stolicę Francji oraz wziąć udział w uroczystej kolacji.

Konkurs – Kierunek SENIOR 

W dniu 7.03.2017 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbył się I etap Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, w którym wzięło udział 62 studentów
III roku Kierunku Pielęgniarstwo, Studia Stacjonarne. Do II etapu Olimpiady zakwalifikowało się 7 studentów, którzy uzyskali największą liczbę punktów:

1.Piętka Michał 46 pkt

2.Kamińska Anna 46 pkt

3.Sowula Klaudia 45 pkt

4.Biłek Monika 44 pkt

5.Moskwik Agnieszka 44 pkt

6.Sordyl Justyna 43 pkt

7.Żerdka Daria 43 pkt

 

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej

Olimpiady Pielęgniarskiej

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Prof. ATH dr hab. Rafał Bobiński informuje, że termin Egzaminu centralnego z języka angielskiego (część pisemna oraz część ustana) dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Pielęgniarstwo II stopnia oraz Ratownictwo medyczne I stopnia odbędzie się
26 maja 2017r. 

Koło Naukowe „Defibrylator” zaprasza w czwartek 16 marca 2017r. (czwartek) do udziału w akcji krwiodawczej, połączonej z akcją poszukiwania dawców szpiku.

Akcja pobierania krwi będzie trwać od godz. 10.00 do 14.00 przed budynkiem L. Można będzie oddać nie tylko krew do banku krwi, lecz także zdecydować się na oddanie próbki, która pozwoli na zostanie potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Po przebadaniu charakterystyka krwi trafia do rejestru niespokrewnionych dawców szpiku kostnego.

Prosimy o

  • Wypicie 1,5 litra płynu,
  • Zjedzenie lekkiego posiłku,
  • Zabranie dowodu tożsamości.

Należy być zdrowym, wypoczętym i koniecznie przynieść ze sobą napój   (woda mineralna, sok, herbata).

Serdecznie zapraszamy

mgr Bożena Krawczyk
Opiekun Koła Naukowego „Defibrylator”

Serdecznie zapraszamy członków Koła Naukowego „Defibrylator” oraz chętnych do wstąpienia do KN na spotkanie, które odbędzie się 7 marca 2017 (wtorek) o godz. 14.00 w Sali 240 Budynek L

Opiekun KN mgr Bożena Krawczyk

W dniu 7 marca 2017r. o godz. 8.30 w sali L131 na Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa.

                                                                                                            Z poważaniem

                                                                                                 Komitet Organizacyjny Olimpiady
                                                                                                           Pielęgniarskiej

                                                                                                    WNoZ ATH w Bielsku-Białej

 

Na podstawie wniosku Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH o przyznanie środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji na lata 2017-2018, Minister Nauki i Szkodnictwa Wyższego, Decyzją Nr 28193/E-548/R/2017 z dnia 1 marca 2017 przyznał na realizację działań restrukturyzacyjnych kwotę w wysokości 958 500,00 zł.

Restrukturyzacja obejmie kilka obszarów działalności naukowej Wydziału. Najważniejsze z planowanych zadań to:

  1. Akredytacja Laboratorium Ratownictwa medycznego  w obszarze badań, które będzie działało na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR, WOPR, Policji Państwowej, Wojska Polskiego, Agencji Bezpieczeństwa oraz innych Służb Państwowych i podmiotów, jak również osób fizycznych. Laboratorium będzie dokonywało oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych i dzieci na symulatorach w zakresie ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kompresję klatki piersiowej, sztuczną wentylację, wykorzystanie bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania rejestrującego, oceniającego i porównującego dane w oparciu o wartości referencyjne Europejskiej Rady Resuscytacji.  Będzie to pierwsze tego typu laboratorium badawcze na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Badanie ratowniczych czynności pozwoli na dokonanie obiektywnej, niezależnej i niepodważalnej oceny umiejętności udzielania pomocy medycznej przez osoby posiadające oraz nieposiadające wykształcenie medyczne. Badanie to, jako że zostanie odniesione do wzorca referencyjnego resuscytacji pozwoli na wykazanie obszarów działań ratujących wymagających dostosowania się do wzorca. Pozwoli to na zwiększenie przeżywalności osób poddanych resuscytacji w sposób znaczący. Wsparcie tego działania wskaże Polskę jako lidera technologii Medycyny Ratunkowej.
  2. Wydzielenie z jedynej istniejącej w WNoZ Katedry – dwóch nowych.
  3. Zatrudnienie dwóch doświadczonych, samodzielnych pracowników nauki.