www.wnoz.ath.bielsko.pl

W dniu 08.05.2018 r. odbył się trzeci, finałowy etap IX Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. dr Janiny Fetlińskiej, którego organizatorem była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W finale brali udział studenci z 11 uczelni, którzy uzyskali największą liczbę punktów w dwóch pierwszych etapach kwalifikacji. Studentka III roku kierunku Pielęgniarstwo, reprezentująca Wydział Nauk o Zdrowiu, Anna Tworzydło zdobyła II miejsce, przedstawiając prezentację nt. „Pacjent pediatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej”. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wydziałowy Komitet Organizacyjny Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej

Studium Języków Obcych ATH ustalił terminy egzaminu centralnego z języka angielskiego na poziomie B1/B2 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych dla kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne.

 

Szczegółowy terminarz: plik do pobrania

Uprzejmie informujemy, iż uległy zmianie godziny pracy Dziekanatu WNoZ:

30.04.2018r. (poniedziałek) – NIECZYNNE

02.05.2018r. (środa) – NIECZYNNE

04.04.2018r. (piątek) – 09:00 – 14:00

05.04.2018r. (sobota) – 09:00 – 14:00

11.04.2018 roku w Raciborzu odbyły się Akademickie Mistrzostwa Śląska w pływaniu.
W zawodach wzięły udział studentki pierwszego roku pielęgniarstwa WNoZ ATH, Karolina Brzuska i Agnieszka Macura. Reprezentantki Wydziału Nauk o Zdrowiu ścigały się na dystansie 50 metrów w stylu dowolnym i grzbietowym zajmując w licznej grupie uczestników bardzo wysokie 5 i 7 miejsce.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w zawodach startowali również reprezentanci uczelni sportowych jak np. AWF Katowice. Wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej świadczą o bardzo dobrym przygotowaniu sportowym studentek pielęgniarstwa.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, Rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki ogłasza „godziny rektorskie” (godziny wolne od zajęć dydaktycznych) w dniu 29 marca 2018r. od godz. 12.00.

Ponadto informujemy, iż w dniu 30 marca 2018 (piątek) Dziekanat WNoZ będzie czynny w godzinach 9:00 do 10:30.

Decyzją Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Kierunek Ratownictwo Medyczne otrzymał akredytację na okres 6 lat. Stanowisko Polskiej Komisji Akredytacyjnej zostało przygotowane w oparciu o szczegółową analizę kryteriów związanych z prowadzeniem kształcenia na kierunku. Wszystkie kryteria związane z organizacją toku kształcenia, merytorycznym przygotowaniem nauczycieli akademickich oraz realizowanym programem studiów otrzymały bardzo wysoką ocenę.

Kolejna Akredytacja kierunku przewidywana jest na rok akademicki 2023/2024

Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu zatwierdziła terminarz Egzaminów Dyplomowych w roku akademickim 2017/2018.

Szczegóły zostały zamieszczone w zakładce „Prace dyplomowe”

PLAKAT OLIMPIADA 2018

Grasz o staż 2018
Śląski europoseł Marek Plura ogłasza trzecią edycję konkursu „Grasz o Staż”. Główną nagrodą jest miesięczny, płatny staż w brukselskim biurze poselskim w Parlamencie Europejskim. W konkursie mogą brać udział studenci z województwa śląskiego.
Trójka zwycięzców zostanie wyłoniona podczas finałowego etapu w lutym 2018, który odbędzie się w Katowicach. Nagrodzeni otrzymają stypendium w wysokości 1000 euro na zakwaterowanie i podróż. Podczas stażu laureaci będą mieli okazję zapoznać się z tym jak działa Parlament Europejski, biuro poselskie, uczestniczyć w spotkaniach grup parlamentarnych i politycznych, licznych konferencjach i seminariach.
Eurodeputowany serdecznie zachęca do zgłaszania się do konkursu studentów z niepełnosprawnościami. Poselskie biuro w Brukseli jest w pełni dostępne. Miał okazję przekonać się o tym ubiegłoroczny laureat Andrey Tikhonov, który jest osobą niewidomą. Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, aby znaleźć się w Brukseli.
To jest unikalna możliwość, aby poznać, jak działa Parlament, jak to wygląda od środka, ,, od kuchni”. Ponadto Parlament Europejski do świetne miejsce, aby spróbować swoich sił w międzynarodowym środowisku i przesiąknąć trochę europejskim klimatem.
Zgłoszenie do konkursu należy wysłać na adres marek.plura@ep.europa.eu do 16 lutego 2018 roku.

Regulamin Grasz o staż 2018

W dniu 16 stycznia w holu budynku L Akademii Techniczno-Humanistycznej został zainstalowany Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (Automated External Defibrillator). Inicjatywą władz uczelni oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu kampus bielskiej ATH dołączył do nielicznych jak do tej pory miejsc Bielska-Białej, które zostały wyposażone w defibrylator. AED dostępne będzie dla wszystkich pracowników, studentów oraz osób mieszkających w pobliżu kampusu w godzinach pracy uczelni.

Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej wraz z wykorzystaniem AED jest najważniejszym elementem prawidłowej terapii nagłego zatrzymania krążenia (NZK). Główną determinantą postępowania ratunkowego jest czas, a szybkie wykorzystanie AED istotnie poprawia przeżywalność NZK.

Wraz z zakupem defibrylatora pracownicy uczelni zostaną przeszkoleni z zakresu wykorzystania AED oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Kursy poprowadzą pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zdrowiu będący certyfikowanymi przez Europejską Radę Resuscytacji instruktorami BLS AED.

dr Tomasz Ilczak

W dniu 27 lutego 2018r. o godz. 8.30 w Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa. Olimpiada składa się z III etapów.

I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60 pytań testowych z zakresu:

 • Podstaw Pielęgniarstwa
 • Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego
 • Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
 • Anestezjologii i Pielęgniarstwa w zagrożeniu życia
 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zadaniem uczestników w II etapie jest pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku.

Organizatorem III etapu IX Olimpiady jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Etap ten polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat: Pacjent pediatryczny/ geriatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej.

Laureaci III-go etapu Olimpiady zostaną nagrodzeni zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym WNoZ ATH dotyczącym Olimpiady.

Z poważaniem

Komitet Organizacyjny Olimpiady
Pielęgniarskiej

WNoZ ATH w Bielsku-Białej

Godziny pracy Dziekanatu:

22.12.2017r. (piątek)  czynny w godzinach od 8.00 do 11.00.

27.12.2017r. (środa)  nieczynny

28.12.2017r. (czwartek)  czynny w godzinach od 9.00 do 14.00.

29.12.2017r. (piątek)  nieczynny

02.01.2018r. (wtorek)  nieczynny

 

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace magisterskie i licencjackie z zakresu problematyki pro-life. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2017 i 2018, których tematyka mieści się w kręgu następujących zagadnień:

 • życie ludzkie jako wartość
 • rozwój i działalność ruchu pro-life w różnych krajach i regionach świata;
 • konteksty i formy obrony zagrożonego życia ludzkiego w różnych jego fazach – od poczęcia do naturalnej śmierci
 • strategie kształtowania postaw pro-life w społeczeństwie
 • ekologia prokreacji
 • godne umieranie

Czytaj więcej: konkurs