• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 08 MAJA 21

  Egzamin Centralny z języka angielskiego na poziomie B1/B2

             Zgodnie z Zarządzeniem nr 1392/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno–Humanistycznej z dnia 29 maja 2020 (tekst jednolity), pierwszy termin egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie B1 dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz na poziomie B2 dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunków Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo Medyczne  został zaplanowany na dzień 23  czerwca br. o godz. 17.00. W tym samym terminie odbędzie się także termin drugi egzaminu dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne sem. VI studia stacjonarne.

  Zgodnie z przywołanym zarządzeniem, egzamin dla studentów studiów stacjonarnych jest tylko pisemny.

  Pierwszy termin egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie B2 dla studentów IV semestru studiów niestacjonarnych II stopnia kierunku Pielęgniarstwo  oraz Ratownictwo Medyczne  został zaplanowany na dzień 29  czerwca br. o godz. 17.00. W tym samym terminie odbędzie się także termin drugi egzaminu dla studentów kierunku Ratownictwo Medyczne sem. VI studia niestacjonarne.

  Zgodnie z zarządzeniem, egzamin ustny zdają tylko ci studenci studiów niestacjonarnych, którzy na egzaminie pisemnym osiągnęli 18-30 pkt i uzyskują w ten sposób możliwość zaliczenia całości egzaminu.

  Termin drugi egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie B1 dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz na poziomie B2 dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo Medyczne, a także VI semestru kierunku Ratownictwo Medyczne (termin trzeci) został zaplanowany na dzień 1 września br., a termin trzeci 24 września br.

  Szczegółowy harmonogram uwzględniający godziny egzaminu i audytoria zostanie podany do wiadomości studentów na 2 tygodnie przed egzaminem pisemnym na zajęciach (online) oraz umieszczony na stronie internetowej SJO.

  Pragnę nadmienić, iż zgodnie z regulaminem studiów w tych dniach studenci nie powinni mieć planowanych innych egzaminów.