• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • X Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym

  • 22 PAŹ 19

  IX Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska dr Janiny Fetlińskiej

  W dniu 27 lutego 2018r. o godz. 8.30 w Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa. Olimpiada składa się z III etapów.

  I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60 pytań testowych z zakresu:

  • Podstaw Pielęgniarstwa
  • Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego
  • Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
  • Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
  • Anestezjologii i Pielęgniarstwa w zagrożeniu życia
  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej

  Zadaniem uczestników w II etapie jest pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku.

  Organizatorem III etapu IX Olimpiady jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Etap ten polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat: Pacjent pediatryczny/ geriatryczny podmiotem opieki pielęgniarskiej.

  Laureaci III-go etapu Olimpiady zostaną nagrodzeni zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym WNoZ ATH dotyczącym Olimpiady.

  Z poważaniem

  Komitet Organizacyjny Olimpiady
  Pielęgniarskiej

  WNoZ ATH w Bielsku-Białej