• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna dla studentów.

  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS, standardy nauczania itd.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja na studia

  Terminy rekrutacji, kierunki studiów, wymagane dokumenty, opłaty za studia, e-rekrutacja.

   

  Zobacz więcej
 • III Międzynarodowa Konferencja „Współczesny wymiar pielęgniarstwa”

  • 25 CZE 18

  Spotkania przedstawicieli Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia ze studentami

  Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do studentów, a dotyczących funkcjonowania Wydziałowego Sytemu Zapewnia Jakości Kształcenia. Spotkania zostaną poprowadzone przez przedstawicieli Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.

  Proszę o zapoznanie się z poniższym harmonogramem spotkań:

  1. Pielęgniarstwo studia stacjonarne I stopnia:

   I rok –  07.12.2016 r. godz. 11:00, sala 120 L- osoba prowadząca mgr Małgorzata Fraś

   II rok – 28.11.2016r. godz. 11:00, sala 132 L – osoba prowadząca mgr Bogusława Ryś

   III rok – 8.11.2016 r. godz. 11:45, sala 420 L – osoba prowadząca dr Monika Kadłubowska

    

  2. Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia („pomostowe”):

   I rok – 11.12. 2016r godz. 11.45 sala 148 L – osoba prowadząca dr Ewelina Bąk

    

  3. Pielęgniarstwo studia stacjonarne II stopnia:

   I rok – 04.11.2016 r. godz. 12.30. sala138L – osoba prowadząca dr Monika Kadłubowska

   II rok – semestr letni* – osoba prowadząca dr Ewelina Bąk

    

  4. Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia:

   I rok – 22.10.2016r. godz. 11:45 sala 136A L – osoba prowadząca dr Celina Pająk

    

  5. Ratownictwo medyczne studia stacjonarne I stopnia

   I rok – 7.11.2016 r. godz. 15:45, sala 428 L – osoba prowadząca mgr Beata Kudłacik

  II rok – 25.11.2016r. godz. 15:45, sala 428 L – osoba prowadzący mgr Michał Ćwiertnia

  III rok – 2.12.2016 r. godz. 11:45, sala 428 L – osoba prowadzący mgr Wojciech Biela

   

  1. Ratownictwo medyczne studia niestacjonarne I stopnia         

   I rok – 4.12.2016r. godz. 12:45, sala 428 L- osoba prowadzący mgr Piotr Białoń

   II rok – 30.10.2016r. godz. 11:45, sala 146 L- osoba prowadzący mgr Wojciech Biela

   III rok – 30.10.2016r. godz. 15:45,  sala 420 A – osoba prowadzący mgr Arkadiusz Stasicki

    

  *szczegółowe terminy spotkań zostaną podane w semestrze letnim

   

  Z poważaniem

  Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia  WNoZ

  mgr Bogusława Ryś