• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • X Mistrzostwa Polski Uczelni Wyższych w Ratownictwie Medycznym

  • 04 MAR 19

  Stypendia dla studentów ATH

  Uprzejmie informujemy, że w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

  1. stypendium socjalnego,
  2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  3. zapomogi.

  Studenci powinni złożyć wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie do dnia 20 marca 2019r.

  Więcej informacji: Stypendium socjalne dla studentów ATH – semestr letni