• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna dla studentów.

  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS, standardy nauczania itd.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja na studia

  Terminy rekrutacji, kierunki studiów, wymagane dokumenty, opłaty za studia, e-rekrutacja.

   

  Zobacz więcej
 • I Konferencja Ratownictwa medycznego i Zawody RM

  Zapraszamy na Konferencję i Zawody Uczelni Wyższych w RM
  Zobacz więcej
  • 17 PAŹ 17

  VII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

  Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej organizuje VII Międzyuczelnianą Olimpiadę Pielęgniarską im. dr Janiny Fetlińskiej. W dniu 8 marca 2016r.o godz. 10.00 na Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa.

  Olimpiada składa się z III etapów. I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60-u pytań testowych z zakresu:

  – Podstaw Pielęgniarstwa

  – Pielęgniarstwa Internistycznego

  – Pielęgniarstwa Chirurgicznego

  – Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  – Ratownictwa Medycznego.

  Zadaniem uczestników w II etapie jest pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku. III etap Olimpiady polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat ustalony przez Komitet Organizacyjny Olimpiady jako obowiązujący w danym roku. Laureaci III-go etapu Olimpiady zostaną nagrodzeni zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym WNoZ ATH dotyczącym Olimpiady.

  Szczegóły dotyczące przebiegu olimpiady zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału: www.wnoz.ath.bielsko.pl

  —————————————————

  Załączniki:

  1. Ogłoszenie – VII Olimpiada Ogólnopolska pielęgniarstwa
  2. PLAKAT OLIMPIADA VII
  3. Wydziałowy Regulamin Olimpiady Pielęgniarskiej