• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna dla studentów.

  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS, standardy nauczania itd.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja na studia

  Terminy rekrutacji, kierunki studiów, wymagane dokumenty, opłaty za studia, e-rekrutacja.

   

  Zobacz więcej
 • I Konferencja Ratownictwa medycznego i Zawody RM

  Zapraszamy na Konferencję i Zawody Uczelni Wyższych w RM
  Zobacz więcej
  • 18 LIS 17

  VIII Międzyuczelniana Olimpiada Pielęgniarska im. dr Janiny Fetlińskiej

   W dniu 7 marca 2017r. o godz. 8.30 w sali L420 na Wydziale Nauk o Zdrowiu ATH w Bielsku-Białej odbędzie się kolejna edycja Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej, skierowana do studentów III-go roku kierunku Pielęgniarstwa.

  Olimpiada składa się z III etapów:

  I etap polega na udzieleniu odpowiedzi na 60-u pytań testowych z zakresu:

  • Podstaw Pielęgniarstwa   
  • Chorób wewnętrznych i Pielęgniarstwa Internistycznego      
  • Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego               
  • Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego         
  • Anestezjologii i Pielęgniarstwa w zagrożeniu życia  
  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej                                                                                                                                                                                              

  II etap to jest pisemne opracowanie, a następnie omówienie procesu pielęgnowania dla wylosowanego opisu przypadku.

  III etap Olimpiady polega na przedstawieniu prezentacji multimedialnej na temat: Dobra praktyka pielęgniarska w kontroli bólu.

  Laureaci III-go etapu Olimpiady zostaną nagrodzeni zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym WNoZ ATH dotyczącym Olimpiady.

  Szczegóły dotyczące przebiegu olimpiady zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału: www.wnoz@ath.bielsko.pl

                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                   Komitet Organizacyjny Olimpiady
                                                                                                             Pielęgniarskiej

                                                                                                      WNoZ ATH w Bielsku-Białej

   

   

   

  PLAKAT OLIMPIADA