• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna dla studentów.

  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS, standardy nauczania itd.

  Czytaj więcej
 • Rekrutacja na studia

  Terminy rekrutacji, kierunki studiów, wymagane dokumenty, opłaty za studia, e-rekrutacja.

   

  Zobacz więcej
 • III Międzynarodowa Konferencja „Współczesny wymiar pielęgniarstwa”

  • 12 LIS 18

  Wybory Prodziekana ds. Studenckich na lata 2017-2020

  PROTOKÓŁ z posiedzenia  Wydziałowej Komisji Wyborczej w dniu 11-10-2017r.

  W dniu 03.10.2017r. Wydziałowa Komisja Wyborcza działając zgodnie ze Statutem ATH z dn. 21 lutego 2017r. §56, §57, §58 i §60 przeprowadziła wybory Prodziekana ds. Studenckich Wydziału Nauk 
  o Zdrowiu na lata 2017-2020. 

  Ze względu na przyznanie rocznego urlopu bezpłatnego dr n. o zdr. Agnieszce Turbiarz, WKE w dniu 21.09.2017r. na wniosek Dziekana odwołała w/w z dotychczasowego stanowiska Prodziekana ds. Studenckich.

  W postępowaniu wyborczym Wydziałowe Kolegium Elektorów na posiedzeniu w dniu 21.09.2017r. przyjęło kandydaturę dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka na stanowisko Prodziekana ds. Studenckich zgłoszoną przez Dziekana. WKE nie zgłosiło swojego kandydata.

  Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i objęcie stanowiska w razie wyboru, co potwierdził w oświadczeniu złożonym do Wydziałowego Kolegium Elektorów. 

  W dniu 03.10.2017r. WKW zgodnie z harmonogramem zorganizowała zebranie wyborcze WKE, na którym Elektorzy dokonali wyboru Prodziekana ds. Studenckich na lata 2017-2020 w osobie dr n. o zdr. Tomasza Ilczaka.

  Wydziałowa Komisja Wyborcza zobowiązuje się podać do wiadomości społeczności akademickiej powyższą informację.