• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 06 MAJA 21

  10 milionów dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Wydział Nauk o Zdrowiu w październiku rozpocznie realizację projektu „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”, który został zakwalifikowany do dofinansowania przez Ministerstwo Zdrowia.

  Projekt został złożony w konkursie nr POWR.05.05.00-IP.05-00-001/18 Programy Rozwojowe dla Studentów Pielęgniarstwa i Położnictwa Działanie 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich, Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia.

  Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

  Projekt przewiduje 2 programy rozwojowe:
  – program rozwoju podnoszący jakość kształcenia, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo,
  – program rozwoju absolwenta kierunku pielęgniarstwo, przyczyniającego się do podniesienia kwalifikacji i kompetencji kadr medycznych.

  W ramach programu rozwoju studenta opracowany zostanie 2 letni program stypendialny (800,00 zł brutto miesięcznie dla studenta) przewidujący również wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna praktyki w placówce medycznej. Finansowane będą zajęcia dodatkowe wykłady oraz płatne praktyki.

  W ramach programu rozwoju absolwenta obejmuje wsparcie w znalezieniu zatrudnienia, realizację cyklu medycznych szkoleń z zakresu epidemiologii, demografii i komunikacji z pacjentem. Przewiduje się również wypłatę stypendium dla absolwentów przez okres 2 lat.

   

  Projektem będzie objętych 75% najlepszych studentów Pielęgniarstwa na danym roku.

  Rekrutacja trwa do 28 września 2018r.