• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 06 MAJA 21

  Akredytacja Laboratorium Ratownictwa Medycznego!

   

  Laboratorium Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

  Laboratorium będzie dokonywało oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych i dzieci na symulatorach w zakresie ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych.

  Wybrane badania realizowane w laboratorium to:

  • ocena jakości kompresji klatki piersiowej (głębokość kompresji, częstość kompresji, stopień relaksacji klatki piersiowej, stosunek trwania faz ucisków do faz relaksacji, miejsce kompresji, przerwy w kompresji, stosunek liczby kompresji do liczby wentylacji).
  • ocena jakości wentylacji technikami bezprzyrządowymi oraz za pomocą worka samorozprężalnego (objętość wykonywanych wdechów, procent wdechów wykonanych z wdmuchnięciem powietrza do żołądka).
  • ocena postępowania z zakresu udrażniania dróg oddechowych (bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, rurka ustno-gardłowa).

  Laboratorium Wydziału Nauk o Zdrowiu będzie pierwszą akredytowaną tego typu jednostką. Dzięki porozumieniu ILAC MRA, którego sygnatariuszem jest Polskie Centrum Akredytacji udzielające akredytacji dla Laboratorium Ratownictwa Medycznego wyniki badań laboratorium będą automatycznie uznawalne i niepodważalne przez wszystkie państwa na świecie, będące sygnatariuszami ILAC MRA (ponad 120 krajów w tym wszystkie kraje Grupy G7 i G20).