www.wnoz.ath.bielsko.pl

Przypominamy,

że w związku z wdrażaniem kolejnego etapu projektu zwracamy się z prośbą o odbiór decyzji o przyznaniu stypendium dla absolwenta.


 

 

 

 

 

 

W związku z sytuacją epidemiczną oraz troską o zapewnienie jakości kształcenia, pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo aktualne informacje dotyczące organizacji kształcenia w Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku-Białej:

https://www.ath.bielsko.pl/category/informacje-dotyczace-wirusa-covid-19/


 

 

 

Szanowni Studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo,

zakończono proces rekrutacji do Projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” nr POWR 05.05.00-00-0004/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu!

Kierownik Projektu

dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska

Lista na stronę internetową RANKINGOWA Uczestników Projektu II Nabór

Wydział Nauk o Zdrowiu realizuje projekt „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

Projektem będzie objętych 75% najlepszych studentów Pielęgniarstwa na danym roku.

Rekrutacja trwa do 7 października 2019r.

Miejsce składania dokumentów:                            Biuro Projektu Budynek L pokój 219A
Godziny otwarcia Komisji Rekrutacyjnej:            Poniedziałek – Piątek     08:00 – 14:00

Wymagane dokumenty:

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

Załączniki:
Załącznik nr 1 do REG PROJEKTU

Załącznik nr 2 do REG PROJEKTU

Zapraszam wszystkich studentów II roku kierunku Pielęgniarstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia do udziału w spotkaniu organizacyjnym dotyczącym realizowanego przez Wydział Projektu „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. Omawiane będą m.in. warunki uzyskania dodatkowego stypendium motywacyjnego.  Spotkanie odbędzie się 2 października 2019r. w sali L 428 o godz. 11:00.

 

Kierownik Projektu

dr n o zdr Wioletta Waksmańska

Informujemy, że BIURO PROJEKTU „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” znajduje się w pokoju 219A (budynek L).

 

5 października  br. rektor ATH prof. dr hab. Jarosław Janicki oraz  podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Miłkowski podpisali umowę na realizację projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. Na realizację projektu Wydział Nauk o zdrowiu ATH otrzymał 10 mln zł. Podczas spotkania rektor odebrał symboliczny czek.

Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.