• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 03 MAR 17

  Milion dla Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Na podstawie wniosku Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH o przyznanie środków na finansowanie kosztów restrukturyzacji na lata 2017-2018, Minister Nauki i Szkodnictwa Wyższego, Decyzją Nr 28193/E-548/R/2017 z dnia 1 marca 2017 przyznał na realizację działań restrukturyzacyjnych kwotę w wysokości 958 500,00 zł.

  Restrukturyzacja obejmie kilka obszarów działalności naukowej Wydziału. Najważniejsze z planowanych zadań to:

  1. Akredytacja Laboratorium Ratownictwa medycznego  w obszarze badań, które będzie działało na potrzeby Pogotowia Ratunkowego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, GOPR, WOPR, Policji Państwowej, Wojska Polskiego, Agencji Bezpieczeństwa oraz innych Służb Państwowych i podmiotów, jak również osób fizycznych. Laboratorium będzie dokonywało oceny prowadzenia zaawansowanych procedur ratunkowych dotyczących dorosłych i dzieci na symulatorach w zakresie ogólnej oceny kierowania zespołem resuscytacyjnym oraz prawidłowego prowadzenia zaawansowanych czynności ratunkowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na kompresję klatki piersiowej, sztuczną wentylację, wykorzystanie bezprzewodowej transmisji danych z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania rejestrującego, oceniającego i porównującego dane w oparciu o wartości referencyjne Europejskiej Rady Resuscytacji.  Będzie to pierwsze tego typu laboratorium badawcze na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Badanie ratowniczych czynności pozwoli na dokonanie obiektywnej, niezależnej i niepodważalnej oceny umiejętności udzielania pomocy medycznej przez osoby posiadające oraz nieposiadające wykształcenie medyczne. Badanie to, jako że zostanie odniesione do wzorca referencyjnego resuscytacji pozwoli na wykazanie obszarów działań ratujących wymagających dostosowania się do wzorca. Pozwoli to na zwiększenie przeżywalności osób poddanych resuscytacji w sposób znaczący. Wsparcie tego działania wskaże Polskę jako lidera technologii Medycyny Ratunkowej.
  2. Wydzielenie z jedynej istniejącej w WNoZ Katedry – dwóch nowych.
  3. Zatrudnienie dwóch doświadczonych, samodzielnych pracowników nauki.