• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 17 MAR 20

  Ogłoszenie Dziekana

  Drodzy pracownicy, drodzy studenci,

  W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju związaną z szerzeniem się koronowirusa, czynnika etiologicznego ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego, uprzejmie proszę o przyjęcie do wiadomości i stosowanie się do następujących zasad, wytycznych i rekomendacji:

  Obszar dydaktyki

  1. Zajęcia realizowane w formie klasycznej są zawieszone do odwołania.
  2. Zgodnie z rekomendacją prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Prof. ATH dra hab. inż. Tomasza Knefla, zajęcia dydaktyczne mają być realizowane w formie elektronicznej – zgodnie z harmonogramem. Nie dotyczy to ćwiczeń laboratoryjnych, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych, które zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.
  3. Sprawy studentów zagranicznych konsultowane są z koordynatorem programu Erasmus lub dziekanem.
  4. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pismo numer DSW.WNP.5002.6.2020 z dnia 12.03.2020r.) studenci ostatnich lat studiów mogą wspierać działania służb sanitarno-epidemiologicznych w ramach wolontariatu. Zgłoszenia zainteresowanych drogą poczty elektronicznej na adres wnoz@ath.bielsko.pl

  Obszar naukowo-badawczy

  1. Prace badawcze w laboratoriach zostają zawieszone. Nie zwalnia to z obowiązku realizacji zadań badawczych np. przygotowanie publikacji, monografii, rozdziału itp.
  2. W wyjątkowych sytuacjach, po konsultacji z dziekanem, badania mogą być prowadzone

  Obszar organizacyjny

  1. Okres czasowego ograniczenia pracy uczelni nie jest okresem wolnym od pracy.
  2. Administracja wydziału oraz administracja dyscypliny Nauki o Zdrowiu pracuje w trybie zdalnym. Wszelkie sprawy załatwiane są drogą poczty elektronicznej.
  3. W dziekanacie WNoZ będą pełnione dyżury. Tryb dyżurowy będą świadczyli zamiennie: dziekan, prodziekani, pracownik administracyjny oraz przedstawiciel dyscypliny naukowej.
   W sytuacjach wyjątkowych możliwe będzie osobiste załatwienie sprawy w dziekanacie WNoZ, jednak po uprzedniej konsultacji z dyżurującym dziekanem lub prodziekanami. Kontakt
   z dziekanatem pod numerem 33/ 82 79 403 lub 33/ 82 79 198 w godzinach 09:00 – 12:00 lub drogą poczty elektronicznej wnoz@ath.bielsko.pl

  Jest to szczególny czas, który wymaga od nas, przedstawicieli zawodów medycznych, odpowiedniej postawy. Nasze działania, zachowania i wypowiedzi kształtują opinię publiczną i są podstawą podejmowania decyzji i dokonywania wyborów. Proszę, aby nasz przekaz był profesjonalny, zgodny z wiedzą medyczną, daleki od emocji oraz wyraźnie odcinał się od dezinformacji szerzonej przez nieprofesjonalne źródła.

  Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński