• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 13 MAR 20

  Ogłoszenie Dziekanatu

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym przypominamy, że  zgodnie z Zarządzeniem Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku,  od 12 marca 2020 roku odwołane są zajęcia dydaktyczne na Uczelni . Prosimy o składanie wszystkich podań tylko w wersji elektronicznej (skan, czytelne zdjęcie) na adres e-mail: wnoz@ath.bielsko.pl oraz załatwianie wszelkich spraw dotyczących studiów drogą telefoniczną  – tel: (33) 8279 403 lub (33) 8279 408

  Dodatkowo informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów:  Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności w dziekanacie.

  Rozporządzenie MNiSW