• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 06 MAJA 21

  Ogłoszenie o rekrutacji dla przyszłej kadry Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

  Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie” nr POWR.05.03.00-00-0024/19, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś V Wsparcie dla obszaru zdrowia. Więcej informacji pod adresem: http://wnoz.ath.bielsko.pl/projekt-monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej-odpowiedzia-na-potrzebe-nowoczesnej-edukacji-w-pielegniarstwie/rekrutacja-kadra/