www.wnoz.ath.bielsko.pl
 • Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

Aktualności

 • Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu publikują !!!!

  W lipcu 2020 ukazały się dwie publikacje książkowe prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH. Wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej monografia  dr n. o zdr. Wioletty Pollok-Waksmańskiej pt. „Nawyki żywieniowe i elementy stylu życia wpływające na stan odżywienia dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie” oraz wydany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich podręcznik pod redakcją dr n. o zdr.​ Tomasza Ilczaka   pt. „Stany […]

 • 10 000 złotych dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

  W dniu 9 lipca przedstawiciele firmy Rekord SI sp. z o. o. wręczyli Dziekanowi Wydziału Nauk o Zdrowiu, czek w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do działań ratujących życie – głównie resuscytacji krążeniowo-oddechowej – w czasie zagrożeń epidemiologicznych wywołanych groźnymi patogenami. Pomysł zbiórki funduszy zrodził się wczesną wiosną br. w związku […]

 • Ważność Elektronicznych Legitymacji Studenckich

  Wydział Nauk o Zdrowiu informuje, że ważność Państwa Elektronicznych Legitymacji studenckich została przedłużona do 30 września 2020r. Jednocześnie informujemy, że okres ten najprawdopodobniej zostanie przedłużony zgodnie z informacją Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego Gdyby planowali Państwo wyjazd zagraniczny prosimy o kontakt telefoniczny z Dziekanatem w celu umówienia się na wydanie hologramu ELS.  

 • Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia dla studentek i studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Wydział Nauk o Zdrowiu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji do udziału w zajęciach dodatkowych i warsztatach interdyscyplinarnych dla studentek i studentów Uczelni w ramach projektu  pt. „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”, nr POWR.05.03.00-00-0024/19, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia […]

 • Ogłoszenie o rekrutacji dla przyszłej kadry Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej

  Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na szkolenia w ramach projektu „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzeby nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie” nr POWR.05.03.00-00-0024/19, dofinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego     w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych; Oś V Wsparcie dla obszaru […]

 • Egzaminy i obrony online

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 1397/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2020 roku w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych egzaminy odbywają się w trybie zdalnym – w drodze wideokonferencji internetowej odbywanej za pomocą usługi Microsoft Teams Wymagania techniczne Jeśli nie masz jeszcze aktywnego konta w domenie studenckiej, aktywuj je wg instrukcji opisanej na stronie https://aci.ath.bielsko.pl/office-365/ […]

 • Uczelniany adres emailowy studenta

  Informujemy, że zgodnie z komunikatem Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. ATH dr hab.inż. Tomasza Knefla, każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta (nie powinno się używać w tym celu prywatnych kont). ​Każdy student ATH posiada adres […]

 • Egzamin Centralny z języka angielskiego na poziomie B1/B2

             Zgodnie z Zarządzeniem nr 1392/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno–Humanistycznej z dnia 29 maja 2020 (tekst jednolity), pierwszy termin egzaminu pisemnego z języka angielskiego na poziomie B1 dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Pielęgniarstwo oraz na poziomie B2 dla studentów IV semestru studiów stacjonarnych II stopnia kierunków Pielęgniarstwo oraz Ratownictwo Medyczne  został zaplanowany […]

 • Ogłoszenie Dziekana

  Drodzy pracownicy, drodzy studenci, W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju związaną z szerzeniem się koronowirusa, czynnika etiologicznego ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego, uprzejmie proszę o przyjęcie do wiadomości i stosowanie się do następujących zasad, wytycznych i rekomendacji: Obszar dydaktyki Zajęcia realizowane w formie klasycznej są zawieszone do odwołania. Zgodnie z rekomendacją prorektora ds. Studenckich i Kształcenia […]

 • Ogłoszenie Dziekanatu

  W związku z zagrożeniem epidemiologicznym przypominamy, że  zgodnie z Zarządzeniem Nr 1377/2019/2020 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 12 marca 2020 roku,  od 12 marca 2020 roku odwołane są zajęcia dydaktyczne na Uczelni . Prosimy o składanie wszystkich podań tylko w wersji elektronicznej (skan, czytelne zdjęcie) na adres e-mail: wnoz@ath.bielsko.pl oraz załatwianie wszelkich spraw dotyczących studiów […]

 • II miejsce dla Ratowników Medycznych na I Zimowych Mistrzostwach w Skoczowie

  W dniach 22-23 lutego odbyły się I Zimowe Mistrzostwa Ratownicze Skoczów 2020. Organizatorem zawodów było stowarzyszenie FLUO team – Centrum Usług Medycznych. Reprezentanci naszego Wydziału, studenci III roku ratownictwa medycznego, członkowie KN „Defibrylator” w składzie: Dominik Szymczyk (kierownik zespołu), Kamil Kopieczek, Andrzej Jakubik i Maciej Fijak zajęli  w rywalizacji wysokie II miejsce. W mistrzostwach startowało łącznie 19 drużyn z […]

 • Wernisaż Dziekana WNoZ prof. ATH dr hab. n. med. Rafała Bobińskiego

  W Galerii Akademickiej ATH trwa wystawa fotografii autorstwa dr hab. n. med. Rafała Bobińskiego, prof. ATH. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 18 lutego br. z udziałem władz uczelni oraz zaproszonych gości. Autor zaprezentował ponad dwadzieścia zdjęć, które są zapisem wypraw do Argentyny. We wprowadzeniu do wystawy można przeczytać: „Przedstawione zdjęcia pochodzą z 5 wypraw i prezentują nie tylko naturę, ale także skutki […]

 • Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa na trzecią już edycję Konferencji Ratownictwa Medycznego. Współorganizowana jest ona przez wiodące ośrodki naukowo-dydaktyczne w Polsce: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Konferencja odbędzie się w Poznańskim Centrum Kongresowo-Dydaktycznym w dniach 6-7 czerwca 2020 roku. Będzie stanowiła pole wymiany […]

 • Wyniki II naboru rekrutacji do Projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” nr POWR 05.05.00-00-0004/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Szanowni Studenci II roku kierunku Pielęgniarstwo, zakończono proces rekrutacji do Projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia” nr POWR 05.05.00-00-0004/18-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Gratulujemy osobom zakwalifikowanym do Projektu! Kierownik Projektu dr n. o zdr. Wioletta Pollok-Waksmańska Lista na stronę internetową RANKINGOWA Uczestników Projektu II Nabór

 • – R e k r u t a c j a – II nabór do projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”

  Wydział Nauk o Zdrowiu realizuje projekt „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”. Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji […]

Fotogaleria