• Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

  • 06 MAJA 21

  – R e k r u t a c j a – II nabór do projektu „Kompetencje zamawiane – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”

  Wydział Nauk o Zdrowiu realizuje projekt „Kompetencje zamawiane  – Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”.

  Celem Projektu jest poprawa jakości kształcenia wyższego na kierunku pielęgniarstwo, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na tym kierunku i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów kierunków pielęgniarstwo na poziomie licencjatu oraz rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju poprzez organizację cyklu medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo.

  Projektem będzie objętych 75% najlepszych studentów Pielęgniarstwa na danym roku.

  Rekrutacja trwa do 7 października 2019r.

  Miejsce składania dokumentów:                            Biuro Projektu Budynek L pokój 219A
  Godziny otwarcia Komisji Rekrutacyjnej:            Poniedziałek – Piątek     08:00 – 14:00

  Wymagane dokumenty:

  DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

  OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU 

  Załączniki:
  Załącznik nr 1 do REG PROJEKTU

  Załącznik nr 2 do REG PROJEKTU