www.wnoz.ath.bielsko.pl
 • Dla kandydata

  Kierunki studiów, stypendia, wymiany zagraniczne, koła naukowe oraz pomoc materialna.
  Czytaj więcej
 • Dla studenta

  Sylwetka absolwenta, plany zajeć, punkty ECTS, wymiany zagraniczne - ERSAMUS itd.
  Czytaj więcej
 • Projekt

  Wydział realizuje projekt „Kompetencje zamawiane - Pielęgniarstwo od kształcenia do zatrudnienia”
  Czytaj więcej
 • PROJEKT „Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej odpowiedzią na potrzebę nowoczesnej edukacji w pielęgniarstwie”

Aktualności

 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE!!!

  w związku z faktem, że nadal są osoby, które nie dopełniły obowiązku ubezpieczenia się, zostaje przesunięty termin dokonywania wpłat do 24 października. 24 października jest terminem OSTATECZNYM. Przypominamy, że osoby, które się nie ubezpieczą nie mogą wziąć udziału w zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych, a to skutkuje NIEZALICZENIEM przedmiotów i ich powtarzaniem, w niektórych przypadkach […]

 • Wszystkie zajęcia zdalnie do 25 października

  Szanowni Państwo, informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 1449/2020/2021 z dnia 09.10.2020 (zarządzenie w załączeniu) zajęcia dydaktyczne w dniach 10.10.2020-25.10.2020 odbywają się tylko w formie zdalnej, również te zajęcia, które miały odbyć się w siedzibie uczelni (np. laboratoria medyczne). Zajęcia przeprowadzane poza siedzibą uczelni (praktyki zawodowe) odbywają się bez zmian. Dodatkowo informuję, że Dziekanat w […]

 • Obowiązkowe ubezpieczenie do 16 października

  Szanowni Państwo,   przypominamy o konieczności dokonania wpłaty na Ubezpieczanie do 16 października. Ubezpiecznie – Zgodnie z Regulaminem praktyk na Wydziale Nauk o Zdrowiu student musi posiadać ubezpieczenie NNW (od nieszczęśliwych wypadków) rozszerzone o postępowanie poekspozycyjne na HIV i WZW typu B oraz ubezpieczanie OC (od odpowiedzialności cywilnej). Opłatę za ubezpieczenie student ponosi raz w […]

 • Grupy dla kierunku Pielęgniarstwo I rok I semestr – studia stacjonarne I stopnia

  Szanowni Państwo, wykaz grup na przedmiot Podstawy Pielęgniarstwa dla I roku kierunku Pielęgniarstwo – studia stacjonarne I stopnia znajduje się w poniższym pliku.   Grupy I rok

 • AKADEMIK

  Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż w domu studenckim ATH mamy jeszcze wolne miejsca. Funkcjonuje on w pełnym reżimie sanitarnym, przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Studenci kwaterowani są w pokojach pojedynczo, bez względu na wielkość pokoju. Zapraszamy! Informacje można uzyskać bezpośrednio w domu studenckim pod nr telefonu: (33) 8279650

 • Jubileusz 15-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Minęło 15 lat współpracy nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych i studentów tworzących  Wydział Nauk o Zdrowiu. Jubileusz ten jest okazją do wspomnień i podsumowań dynamicznego rozwoju naszej Jednostki. Dzięki ogromnej życzliwości Władz Rektorskich Akademii Techniczno- Humanistycznej, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz dyrekcji placówek służby zdrowia współpracujących z Wydziałem, spełnione zostały ambitne cele wyznaczone na początku […]

 • Informacja Dziekana ws praktyk zawodowych

  W załączeniu Decyzja Dziekana Decyzja Dziekana

 • Zmiana godzin pracy Dziekanatu w dniu 29.09.2020r.

  Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z Immatrykulacją studentów I roku w dniu 29.09.2020r., Dziekanat WNoZ będzie otwarty w godzinach 12.00:14:00. Za utrudnienia przepraszamy.

 • Informacja Prorektora ds. studenckich

  Informuję, że każdy STUDENT studiujący w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej  we wszelkich sprawach jest zobowiązany komunikować się z pracownikami uczelni korzystając wyłącznie z uczelnianej poczty elektronicznej studenta (nie powinno się używać w tym celu prywatnych kont). Każdy student ATH posiada adres poczty elektronicznej w domenie @student.ath.edu.pl ,  który powinien aktywować według instrukcji zamieszczonej pod adresem: […]

 • V edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji

      Trwa V edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Szwecji QUEEN SILVIA NURSING AWARD Szanowni studenci II i III roku Pielęgniarstwa I stopnia oraz studenci Pielęgniarstwa II stopnia trwa piąta polska edycja konkursu o Nagrodę Pielęgniarską Królowej Sylwii (QSNA). W ramach tego konkursu studenci pielęgniarstwa zgłaszają swoje innowacyjne pomysły, mające na celu rozwój opieki […]

 • Uroczysta Immatrykulacja dla rozpoczynających studia

    Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na immatrykulacje, która odbędzie się 29.09.2020r. w budynku L, na pierwszym piętrze w sali 128 (Audytorium Maximum). Prosimy pamiętać o odświętnym charakterze wydarzenia, jak również o konieczności noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach i dystansie społecznym.   Studentów pierwszego roku  Pielęgniarstwa studiów licencjackich zapraszamy na godzinę 9.00. Studentów pierwszego roku Ratownictwa […]

 • Instrukcje logowania do systemów studenckich

  Szanowni Państwo, Poniżej do pobrania instrukcja: Instrukcje  

 • Plany zajęć na rok akademicki 2020/2021

  Szanowni Państwo, Informujemy, że cały czas trwają prace nad przygotowaniem planu zajęć na rok akademicki 2020/2021. Gotowe plany zostaną zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Nauk o Zdrowiu w zakładce: Plany zajęć dla WNoZ.

 • Do studentów I roku studiów 2020/2021

  Szanowni Państwo Studenci I roku kierunków Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne  w roku akademickim 2020/21 Informujemy, iż na Państwa adresy mailowe zostały przesłane informacje dotyczące logowania do systemów akademickich, w tym do systemu umożliwiającego naukę zdalną. Bardzo prosimy o aktywację tych kont.

 • Prodziekani Wydziału Nauk o Zdrowiu publikują !!!!

  W lipcu 2020 ukazały się dwie publikacje książkowe prodziekanów Wydziału Nauk o Zdrowiu ATH. Wydana przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej monografia  dr n. o zdr. Wioletty Pollok-Waksmańskiej pt. „Nawyki żywieniowe i elementy stylu życia wpływające na stan odżywienia dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie” oraz wydany przez Państwowe Zakłady Wydawnictw Lekarskich podręcznik pod redakcją dr n. o zdr.​ Tomasza Ilczaka   pt. „Stany […]

Fotogaleria